รีเซต

ใด ๆ ในโลกล้วนมีผู้หญิงขับเคลื่อน ! หัวเว่ย จัดโร้ดโชว์ “Women in Tech” ครั้งแรกในไทย

ใด ๆ ในโลกล้วนมีผู้หญิงขับเคลื่อน ! หัวเว่ย จัดโร้ดโชว์ “Women in Tech” ครั้งแรกในไทย
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2566 ( 01:54 )
65
ใด ๆ ในโลกล้วนมีผู้หญิงขับเคลื่อน ! หัวเว่ย จัดโร้ดโชว์ “Women in Tech” ครั้งแรกในไทย

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองวันวิศวกรรมสตรีสากล (International Women in Engineering Day) ด้วยการจัดงานโร้ดโชว์ (Road Show) วูเมน อิน เทค (Women in Tech) ครั้งแรกในประเทศไทย จุดประกายการเรียนรู้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้หญิงต้นแบบและผู้นำหญิงในสายไอที ณ สเตเดียม วัน (Stadium One) ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา


รูปแบบและวัตถุประสงค์การจัดงาน “Women in Tech”

ภายในงานจะพบกับกิจกรรม Tech Talk และบูธจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่หัวเว่ยร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน 


วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโร้ดโชว์ครั้งนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาต่อในสาขาสะเต็ม (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์) เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน ภายใต้หลักคิด 3 เสาหลัก ได้แก่ Tech For Her, Teach With Her, Teach by Her (เทคโนโลยีเพื่อผู้หญิง คู่กับผู้หญิง และโดยผู้หญิง) ในไทยและอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก  


กิจกรรมนี้ยังเป็นการผนึกกำลังระหว่างหัวเว่ย องค์การยูเนสโก (UNESCO) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ในการบ่มเพาะและเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านไอซีทีให้กับโลกดิจิทัลของไทยในอนาคต


ที่มาและความสำคัญในการจัดงาน “Women in Tech”

รายงานดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ ประจำปี 2023 โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economy Forum) ระบุว่า อาชีพในสาขา STEM เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพสำคัญที่มีค่าตอบแทนสูง และจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นในอนาคต แต่จำนวนผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในสาขา STEM ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบอาชีพที่ไม่อยู่ในกลุ่ม STEM ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 49.3% ในขณะที่ในอาชีพในสาขา STEM มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 29.2 เท่านั้น 


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “นวัตกรและบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจของประเทศ” พร้อมย้ำว่าการจัดงานกับหัวเว่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไทยให้ขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนอีกด้วย


การพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้หลักคิด “Women in Tech”

นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับในปี 2023 นี้ หัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าเพาะบ่มบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ โครงการนักพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ โครงการวิศวกรพลังงานดิจิทัล และการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล” โดยโครงการ Women in Tech นี้ถือเป็นการจัดงานเพื่อเชื่อมวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน


“Women in Tech” ได้จัดแสดงบูธเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชันพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับโลก อีกทั้งจะได้สัมผัสเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน สมาร์ตวอตช์ โซลูชันโลกเสมือนจริง ทั้ง AR (Augmented Reality) และ XR (Extended Reality) ที่เข้ามาช่วยส่งมอบความบันเทิงแห่งอนาคต 


ด้านนางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้เน้นย้ำพันธกิจขององค์การยูเนสโกในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางระบบการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการจัดงานของหัวเว่ย ตลอดจนผลักดันการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการฝึกอบรมครูอาจารย์


ซึ่งภายในงานนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยองค์การยูเนสโก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย นอกจากนี้ ภายในงาน ผู้สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ของหัวเว่ยได้อีกด้วย 


การผลักดัน “Women in Tech” ออกสู่สังคม

นอกจากจัดงานในกรุงเทพฯ แล้ว หัวเว่ยยังนำ ‘รถดิจิทัลเพื่อสังคม’ มาจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก รถดิจิทัลคันนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมที่หัวเว่ย ประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน คนงาน และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 3,000 คนใน 12 จังหวัด ทั่วประเทศ 


หัวเว่ยนั้นเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมในโครงการแล้ว 27 โรงเรียน สะท้อนถึงความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงด้านการศึกษาดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้ความเห็นว่า “มหาวิทยาลัยต้องทำงานร่วมกับภาครัฐ และพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรมอย่างหัวเว่ย เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนโลกอนาคตแห่งดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” 

      

“Women in Tech” คือหัวใจของทรัพยากรมนุษย์

ก่อนหน้านี้ หัวเว่ยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้จัดงาน ‘Girls in ICT’ เพื่อส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี 5G, คลาวด์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่นักเรียนมากกว่า 40 คน ตัวแทนนักเรียนจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และต่อยอดเป็นแผนการระยะเวลา 3 ปี เพื่อฝึกอบรมนักพัฒนาคลาวด์จำนวน 20,000 คน พร้อมทั้งจุดประกายนักเรียนนักศึกษา ทั้งชายและหญิง ให้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของหัวเว่ย (Huawei Developer Program) 

  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา หัวเว่ย ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลไพร์ม มินิสเตอร์ อะวอร์ด (Prime Minister Award) ด้าน ‘สุดยอดองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์’ (Best of Contributor in Human Capital Development Award) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย


ที่มาข้อมูล Huawei


ข่าวที่เกี่ยวข้อง