รีเซต

สภาวัฒนธรรมฯร้องสื่อถูกตัดงบนาน 2 ปี กระทบขับเคลื่อนงาน

สภาวัฒนธรรมฯร้องสื่อถูกตัดงบนาน 2 ปี กระทบขับเคลื่อนงาน
TNN ช่อง16
14 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:03 )
84
สภาวัฒนธรรมฯร้องสื่อถูกตัดงบนาน 2 ปี กระทบขับเคลื่อนงาน

วันนี้ (14 ก.พ. 64) เวลา11.00 น.ที่สำนักงานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายเล็ก นารี นายกสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาวัฒนธรรม จ.นนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ประยงค์  แก่นลา  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิชัย  จันทร์จำรญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  เลขาธิการสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีถูกหน่วยงานต้นสังกัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตัดงบประมาณประจำปีมานานกว่า2ปี 


นายเล็ก นารี นายกสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาวัฒนธรรม จ.นนทบุรี  กล่าวว่า อยากร้องขอความชัดเจนผ่านสื่อมวลชน เนื่องจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งหมด 77 จังหวัด ถูกหน่วยงานต้นสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตัดงบประมาณมานานกว่า2ปีและจะเข้าสู่ปีที่3 ซึ่งให้เหตุผลว่างบประมาณหมด ทำให้เกิดผลกระทบกับการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเราเคยได้งบประมาณสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม จำนวน 20,000-40,000บาทต่อปี ซึ่งงบในส่วนนี้จะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารทำรายงานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และยังนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของชุมชน 


“เมื่อวันที่11ก.พ.ที่ผ่านมา เราได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ที่รัฐสภา เพื่อขอความชัดเจนและตรวจสอบการบริหารงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพราะหากไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง งานฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ทำร่วมกับชุมชุนมานับ 10 ปี จะเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจึงอยากวิงวอนให้สื่อ สังคม ช่วยเป็นกระบอกเสียงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทางช่วยเหลือส่งเสริมงานวัฒนธรรมสืบต่อไปอย่าให้สูญเปล่า และชี้แจงเรื่องงบประมาณด้วย สภาวัฒนธรรมทำงานตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ.2551 เมื่อแต่งตั้งเข้ามาทำงานแล้ว ไม่ควรปล่อยลอยแพแบบนี้ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่ดี สังคมที่ดี จะทำให้คนมีความสุข เราจึงอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป” นายกสมาคมสภาวัฒนธรรมฯ กล่าว

 

นายเล็ก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภารกิจหลักของสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงการฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านมิติด้านการท่องเที่ยว 

 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อนุรักษ์สืบทอดส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาเห็นได้จากการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักไปทั่วโลก ส่งผลให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมีอาชีพที่ยั่งยืน

 

ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เลขาธิการสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ 77 จังหวัด ว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก สวธ. มานานกว่า 2 ปี การจัดแถลงข่าวครั้งนี้มีเจตนารมย์ต้องการให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงทวงความเป็นธรรมให้กับภาคีเครือข่าย 7000 แห่ง มีสมาชิกที่ตั้งใจทำงานสืบสานวัฒนธรรมกว่า 9 แสนกว่าคน แต่ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานต้องชะงักลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพราะถูกตัดงบประมาณ ทั้งๆที่ตามหลักแล้วต้องมีเงินอุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล และภาคีเครือข่าย กว่า 61 ล้านบาท อยากถามว่าเงินส่วนตรงนี้หายไปไหน อยากให้สวธ. ช่วยชี้แจง


ดร.ประยงค์  แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจะไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่คนที่ทำงานด้านสืบสานวัฒนธรรม มีหน้าที่สอนเด็กให้เรียนรู้จารีตประเพณี ช่วยสร้างความเข้มแแข็ง เพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องดำเนินงานต่อโดยการใช้งบประมาณส่วนตัวมาจัดการประชุม อย่างไรก็ตามหลังจากแถลงข่าววันนี้คาดหวังว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะมีแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจนขึ้น แต่หากยังนิ่งเฉยเราจะยกระดับการขับเคลื่อนให้มากขึ้นโดยการยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง