รีเซต

เกณฑ์ทหาร 2566 คืออะไร? ใครต้องไปบ้าง? เช็ก! คุณสมบัติ ข้อกำหนด วิธีผ่อนผัน ที่นี่

เกณฑ์ทหาร 2566 คืออะไร? ใครต้องไปบ้าง? เช็ก! คุณสมบัติ ข้อกำหนด วิธีผ่อนผัน ที่นี่
TrueID
3 เมษายน 2566 ( 10:52 )
69.2K
เกณฑ์ทหาร 2566 คืออะไร? ใครต้องไปบ้าง? เช็ก! คุณสมบัติ ข้อกำหนด วิธีผ่อนผัน ที่นี่

ข่าววันนี้ เกณฑ์ทหาร 2566 ใครต้องไปบ้าง? หลัง "กองทัพบก" จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2565 ซึ่งขณะนี้ทางราชการได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือก การคัดเลือก "ทหาร" อย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เกณฑ์ทหาร 2566 ใครต้องไปบ้าง? 

 

เกณฑ์ทหาร เป็นหน้าที่สำคัญของชายไทย วันนี้จะพาทุกคนไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก การเกณฑ์ทหาร เพื่อที่จะสมัครคัดเลือก หรือรับการผ่อนผัน เพราะเมื่อได้รับจดหมายให้เข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร 65 จะได้เตรียมเอกสาร ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์ทหาร คืออะไร?

ตามกฎหมาย พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยต้องเข้ารับราชการทหารทุกคน ปกติการเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี ปีละครั้ง และต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้น และผ่อนผันสำหรับผู้ที่

 • เรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.)
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ

ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร และกฎกระทรวง ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

 

เกณฑ์ทหาร 2566 ใครต้องไปคัดเลือกเป็นทหารบ้าง?

 • ผู้ที่เกิดโดยพ่อที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทย หรือที่ต่างประเทศ
 • ผู้ที่เกิดโดยมีมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบิดาไม่มีสัญชาติ
 • ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้แทนทางการทูต)
 • ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย
 • ผู้ที่ได้คืนสัญชาติเป็นไทยตั้งแต่อายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี ในวาระแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารในอำเภอที่กฎหมายกำหนด

 

เกณฑ์ทหาร ปี 66 เดือนไหน?

กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2566 (เกณฑ์ทหาร 2566 ) ระหว่างวันที่ 1-20  เมษายน 66 (เว้นวันที่ 6 และ 13 - 15 เม.ย. 66) 

 

เกณฑ์ทหาร 2566 อายุเท่าไหร่ คุณสมบัติ มีอะไรบ้าง?

 • ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2544 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์)  
 • ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536 - 2543 (อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ)

 

ขั้นตอนการรับราชการทหาร

1. การรับหมายเรียก (การรับหมายเกณฑ์) ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ.ใดต้องไปแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นั้น

2. การเข้ารับการตรวจเลือก (การเข้าเกณฑ์ทหาร) ทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเกณฑ์ทหารตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียก

3. การเข้ารับการเรียกพลของทหารกองหนุน ทหารที่ปลดจากกองประจำการโดยรับราชการในกองประจำการจนครบตามที่กฎหมายกำหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อมีหมายเรียกพล (เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม) จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึก หรือทบทวนวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร หรือเกณฑ์ทหาร

 • เดินทางไปยังสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน ในเวลา 07.00 น.
 • ประธานตรวจคัดเลือก จะชี้แจงรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจเลือกทหาร
 • สัสดีจะชี้แจงขั้นตอน รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ
 • กรรมการเรียกชื่อเข้ารับการตรวจเลือก
 • แพทย์ตรวจร่างกาย
 • หากได้รับการคัดเลือก ด้วยการจับได้ใบแดง หรือสมัครเป็นทหารเอง สัสดีจะส่งตัวต่อให้นายอำเจอ หรือผู้อำนวยการเขต หรือปลัดอำเภอ ออกหมายนัดรับราชการทหารตามผลัดที่จับสลากได้

 

เกณฑ์ทหาร 2566 ใช้อะไรบ้าง

 • บัตรประชาชน
 • ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
 • หมายเรียกฯ (สด.35)
 • วุฒิการศึกษา
 • ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

โดยเฉพาะผู้จะขอใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษา หรือผู้ที่ขอผ่อนผันต่อหรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน

 

ใครได้รับข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหารปี 66 ?

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น มีรายละเอียดดังนี้

 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ
 • บุคคลที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ
 • พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ชั้นเปรียญ นักบวชนิกายมหายาน
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกรับราชการทหารในยามปกติ
 • สามเณร ภิกษุ นักบวชพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • นักบวชศาสนาอื่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้
 • บุคคลที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (เรียน รด.) ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
 • นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
 • ครู ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ให้
 • นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม

 

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 2566 ทำอย่างไร? 

ให้นักศึกษานำแบบ สด. 9 ไปขอรับหมายเรียก แบบ สด.35 ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหาร แล้วนำมาแสดงตนเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ณ​ งานกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัยเขต/วิทยาเขต ต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.orsa.mahidol.ac.th หรือ โทร 02-849-4509 ในวันและเวลาราชการ


คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและการเข้ารับการเรียกพล

 • ชายไทย อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  26  ปี
 • กำลังศึกษาอยู่และไม่ได้เรียนหรือเรียนวิชาทหารไม่จบชั้นปีที่ 3

 

กรณีชายไทยยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารได้ในวันและเวลาที่กำหนด เพราะกำลังศึกษา พ่อแม่ หรือผู้ปกครองสามารถดำเนินการแทนได้ โดยใช้เอกสารยื่นต่อสัสดีตามภูมิลำเนา ดังนี้

 

เอกสารการผ่อนผันเกณฑ์ทหารกรณีศึกษาอยู่

 1. สด. 9 และ สด. 35
 2. หนังสือรับรองการศึกษา หากเป็นภาษาต่างประเทศต้องขอฉบับแปลเป็นภาษาไทย
 3. หากศึกษาอยู่ต่างประเทศ ต้องขอหนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งนี้ กรณีการผ่อนผันดังกล่าว จะได้ระยะเวลาผ่อนผันตามจำนวนปีที่ศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา 

 

กรณีติดราชการ

หากคุณอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานทางราชการตามที่กำหนดนี้ จะได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ได้แก่

 • ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบบปัจจุบันทันด่วน
 • ข้าราชการ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ ระหว่างที่มีสงคราม ในการดูแลควบคุมของกระทรวงกลาโหม
 • บุคคลที่กำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม

 

กรณีป่วย เกิดเหตุสุดวิสัย และอื่น ๆ

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ ในวันและเวลาที่กำหนดได้ ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ดำเนินการแจ้งกับสัสดี หรือคณะกรรมการคัดเลือกในวันคัดเลือกเกณฑ์ทหาร หากไม่ยื่นแจ้ง ถือว่ามีความผิด


ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

 1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) หน้า-หลังจำนวน 4 ชุด
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
 4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ต้องเป็นฉบับจริง 1 ฉบับ) สำเนา 3 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
 6. สำเนาใบโอนย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
 7. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 4 ชุด
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด


หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ หลักฐาน ข้อ 1–3 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขอผ่อนผัน/บิดา/มารดา ให้ตรงกันด้วย และต้องสำเนาให้ชัดเจนพร้อมลงนามรับรองสำเนาด้วยทุกฉบับ


ผ่อนผันการเรียกพล ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

 1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.8) จำนวน 3 ชุด
 2. สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 3 ชุด
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด


หมายเหตุ : ต้องสำเนาให้ชัดเจนพร้อมลงนามรับรองสำเนาด้วยทุกฉบับ

 

หนีเกณฑ์ทหาร มีโทษอะไรบ้าง?

มีตั้งแต่โทษที่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้ชำรุดเสียหาย จนถึงโทษที่เกี่ยวข้องกับการไม่มารายงานตัว อายุความของโทษหนีทหาร มีอายุความ 10 ปี เพราะฉะนั้นควรไปรายงานตัวหรือยื่นผ่อนผันตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี เมื่อไปรับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารในวันและเวลาที่กำหนด หรือยื่นผ่อนผัน ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจคัดเลือก หากใครไม่ได้อยู่เกณฑ์ทหารจนจบกระบวนการจะไม่ได้รับเอกสารนี้ นอกจาก จะมีผลต่อการสมัครงานในอนาคตแล้ว ยังได้รับโทษปรับและจำคุกได้อีก

 

สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือกรวมถึงข้อสงสัยและข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ สัสดีเขต/อำเภอ  สัสดีจังหวัด หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทรศัพท์ 0 2223 3259, 0 2221 8814, 0 2223 3421  ทางเว็ปไซต์ www.tdc.mi.th, http:/sassadee.rta.mi.th และ Facebook กองการสัสดี

 

ข้อมูลและภาพ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

 

บทความเกี่ยวกับ เกณฑ์ทหาร 2566

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง