รีเซต

เตือน! โควิดอยู่ใน "น้ำแข็ง" ได้นาน 2-3 วัน น้ำแข็งหลอดปลอดภัยมากกว่า

เตือน! โควิดอยู่ใน "น้ำแข็ง" ได้นาน 2-3 วัน น้ำแข็งหลอดปลอดภัยมากกว่า
Ingonn
5 มิถุนายน 2564 ( 10:15 )
673
เตือน! โควิดอยู่ใน "น้ำแข็ง" ได้นาน 2-3 วัน น้ำแข็งหลอดปลอดภัยมากกว่า

เริ่มกลัว! เมื่อเกิด "คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็ง" เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานในโรงงานน้ำแข็งในจ.สมุทรปราการ และ จ.ชลบุรี ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปถึงผู้บริโภค จึงมีการสั่งปิดโรงงานน้ำแข็ง พร้อมเรียกคืนน้ำแข็งที่ส่งไปกลับมาให้หมด โดยสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ ประกาศเตือนประชาชนควรงดการบริโภคน้ำแข็ง เพราะมีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะอาศัยในน้ำแข็งได้นานกว่าอุณหภูมิปกติ หากน้ำแข็งมีการปนเปื้อน

 

 


วันนี้ TrueID จึงพามาเช็กการติดโควิด-19 จากน้ำแข็งว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่ และเชื้ออยู่ได้นานเท่าไหร่ น้ำแข็งชนิดไหนปลอดภัยต่อการบริโภค

 

 


โควิดอยู่ในน้ำแข็ง


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย อธิบายข้อกังวลที่ชาวบ้านกลัวว่าเชื้อโควิด-19 จะติดมาจากน้ำแข็งหรือไม่ว่า ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ทางอาหารและน้ำแต่อาจจะติดเชื้อจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำแข็งมากกว่า

 


ซึ่งน้ำแข็งหลอดที่บรรจุซองจะมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะสามารถล้างทำความสะอาดได้ ขณะที่น้ำแข็งซองมีความเสี่ยงมากกว่า หากกระบวนการผลิตไม่สะอาด ก็อาจจะมีเชื้อโควิด-19 ติดไปกับน้ำแข็งได้ ซึ่งเชื้อโควิด-19 มีโอกาสอยู่ในน้ำแข็ง ได้นาน 2-3 วัน

 

 

 

รู้จักกระบวนการผลิตน้ำแข็ง


กระบวนการผลิตน้ำแข็งก้อน น้ำแข็งบด ต้องใช้น้ำที่สะอาดมาผลิตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท

 

 

โดยผู้ผลิตจะเลือกใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาที่ได้ผ่านการปรับปรุงและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนแล้ว เมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งการกรองชนิดหยาบ จนถึงชนิดละเอียดมาก ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกำจัดเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัส ได้ และยังมีระบบฆ่าเชื้อโรค ทั้งการผ่านแสง UV เติมโอโซน

 

 

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำแข็ง เพื่อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้น้ำในการผลิต สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตลอดจนการแสดงฉลาก ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือจีเอ็มพี เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อน

     

 

  
ระบบการผลิตน้ำแข็งหลอด


น้ำแข็งหลอดมีกระบวนการทำให้น้ำเป็นน้ำแข็งภายในเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดระบบปิด ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งจะไม่มีคนงานเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะบรรจุเสร็จ 

 

 

 

ระบบการผลิตน้ำแข็งซอง


สำหรับน้ำแข็งซอง เป็นกระบวนการแช่น้ำให้แข็งตัวโดยสารทำความเย็น เช่น แอมโมเนีย จากนั้นถึงมีการถอดซองออก ไม่มีการบรรจุ แต่จะฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายนอก ตัดเป็นก้อนแล้วนำส่ง หรือบดบรรจุถุงหรือกระสอบเพื่อส่งขายต่อไป 
จากกระบวนการผลิตดังกล่าวน้ำแข็งซองนั้นมีระยะเวลาตั้งแต่การถอดซองจนถึงจำหน่ายที่มีโอกาสสัมผัสคนงาน ดังนั้นการคัดกรองคนงานในโรงงานทุกวันจะลดโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโควิคได้

 

 

 

บริโภคอย่างไรให้ปลอดภัย


นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) สมุทรปราการระบุว่า ควรงดการบริโภคน้ำแข็งโดยตรง เช่น ใส่เครื่องดื่ม หรือขนมหวาน เพราะมีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะอาศัยในน้ำแข็งได้นานกว่าอุณหภูมิปกติ หากน้ำแข็งมีการปนเปื้อน ส่วนอาหารที่แช่น้ำแข็ง หากก่อนรับประทานนำไปปรุงสุกด้วยความร้อน ยังสามารถรับประทานได้ตามปกติ แต่ต้องเป็นความร้อนที่เพียงพอ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

 

 

 

โรงงานน้ำแข็งป้องกันโควิด


1.คัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น 


2.เจ้าของโรงงานประเมินมาตรการสถานประกอบการผ่านแพลตฟอร์มThai Stop COVID Plus  ส่วนคนงานให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่เพื่อนร่วมงานก่อนเข้ามาทำงานทุกวัน

 
3.ลดความแออัดหรือความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน 


4.ในส่วนของที่พักคนงาน ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มที่มีคนจำนวนมาก


5.ควบคุมความสะอาดของที่พักให้ได้มาตรฐาน 

 

6.หากมีรถรับ-ส่ง ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด 


7.ต้องสวมหน้ากากทุกคนและทุกครั้งที่ใช้บริการ 


8.หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ 


9.ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

 

ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูที่โรงงานน้ำแข็งแล้ว ตามหลักการ ถ้าโรงงานมีการติดเชื้อจะต้องระงับการส่งน้ำแข็งทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดกระจายออกไป ทั้งนี้ประชาชนต้องเลือกซื้อน้ำแข็งให้ถูกวัตถุประสงค์ในการจะนำมาบริโภค หรือ แช่ของและ เลือกซื้อในโรงงานที่ได้มาตรฐาน

 

 

 

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , มติชน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง