รีเซต

Q1/65 คาดหวัง Window Dressing ได้มากน้อยเพียงใด?

Q1/65 คาดหวัง Window Dressing ได้มากน้อยเพียงใด?
ทันหุ้น
18 มีนาคม 2565 ( 11:25 )
47
Q1/65 คาดหวัง Window Dressing ได้มากน้อยเพียงใด?

#Window #ทันหุ้น - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุผลจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อโอกาสเกิด Window Dressing พบว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดในไตรมาส 1 และ 4 มากกว่าไตรมาส 2 และ 3 โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของ SET 50 Index ในช่วง 10 วันก่อนจบไตรมาส 1 ที่มักให้ผลตอบแทนเป็นบวกด้วยความน่าจะเป็น 75 % ซึ่งรอบนี้ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าจะเกิด Window Dressing จาก 4 เหตุผล คือ(1)SET 50 ซึมซับปัจจัยลบไปมากแล้ว (2)หุ้นใหญ่หลายตัวเคลื่อนไหวใกล้เคียงสิ้น Q4/64 จึงไม่ยากที่จะหนุนให้ผลตอบแทนเป็นบวก (3)จบ Window Dressing แล้วยังมี Earning Season ของ Q1/65 เข้ามา Support ซึ่งผลประกอบการหลายกลุ่มโตYoY (4)กองทุนในประเทศมีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่มาก โดย YTD ยังขายสุทธิอยู่ที่ 7.1 หมื่นล้านบาทหุ้น ที่คาดว่าจะถูกทำ Wind Wind Dressing รอบนี้ คือ PTT, AOT, EA, CPN, DTAC,TRUE, TTB

 

Window Dressing  มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าการเคลื่อนไหวของ SET 50 Index (ใช้ SET 50 Index เพราะเป็นดัชนีที่กองทุนอ้างอิงมากที่สุด) ในช่วง 5 วันทำการและ 10 วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ +0.3% และ -0.2% ตามลำดับ หากตัดช่วงที่ถูกกระทบจาก COVID -19 อย่างหนักในปี 2563 ออก จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -0.1% เท่ากันทั้ง 2 ช่วงเวลาทำให้ฝ่ายวิจัยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าการทำ Window Dressing ไม่ได้เกิดขึ้นทุกไตรมาส

 

แต่ถ้าพิจารณาไปที่ค่าเฉลี่ยของแต่ละไตรมาส จะพบว่าการเคลื่อนไหวในช่วง 5 วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ส่วนการเคลื่อนไหวในช่วง 10 วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส พบว่า ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเป็นบวกที่ +0.10.1 % และ +0.60.6 % ตามลำดับ โดยมีความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นบวกเท่ากันที่ระดับ 75 % ขณะที่ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ให้ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนเป็นลบที่ -1.11.1 % และ -0.10.1 % ตามลำดับ โดยมีความน่าจะเป็นในการให้ผลตอบแทนเป็นลบเท่ากันที่ระดับ 50 % ข้อสรุปที่ได้ลำดับถัดมา คือ Window Dressing มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 4 มากกว่าไตรมาส 2 และ 3 (เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นเพราะจำนวนตัวอย่างค่อนข้างน้อยด้วยข้อจำกัดด้านฐานข้อมูล)

 

Q1/65 คาดหวัง Window Dressing ได้มากน้อยเพียงใด

ฝ่ายวิจัยประเมิน 4 เหตุผลที่ทำให้มีโอกาสเกิด Window Dressing  ใน Q1/65 คือ (1)การเคลื่อนไหวของ SET 50 Index  ที่ +2.12.1 % YTD % ได้ซึมซับแรงกดดันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีไปเกือบหมดแล้วทั้งการปรับนโยบายการเงินของเฟด, การระบาดของ Omicron, ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, และความผันผวนของตลาดการเงินจีน (2)หุ้นใหญ่หลายตัวยังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงสิ้น Q4/64 แรงซื้อในหุ้นเหล่านั้นเพียงเล็กน้อย สามารถสร้างผลตอบแทบเฉลี่ยของกองทุนให้เป็นบวกได้ (3) แนวโน้มผลประกอบการของกลุ่มนำตลาดจะเห็นการเติบโตแบบ YoY เช่น พลังงาน ธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ อาหารเครื่องดื่ม ท่องเที่ยว และบันเทิง ซึ่งจะช่วย Support การเคลื่อนไหวของ SET 50 Index  ในช่วง Earning Season  ที่เป็นธีมการลงทุนต่อเนื่องหลังจบ Window Dressingได้(4)กองทุนในประเทศมีเม็ดเงินรองรับการทำ Window Dressing อยู่มากเพราะ YTD  ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่ -70,897  ล้านบาท ซึ่งเกือบเท่าที่ขายสุทธิทั้งปี 2564 ที่ -77,336 ล้านบาท

 

หุ้นใหญ่ที่ผลตอบแทนยังปริ่มน้ำ หรือหุ้นใหญ่ที่ลงลึกสุดใจ มีโอกาสได้รับแรงซื้อบทสรุปของฝ่ายวิจัยคือ คาดว่าจะเกิด Window Dressing ใน Q1/65 และช่วงเวลาปัจจุบันเหมาะกับลงทุนในธีมนี้มากที่สุด เพราะเหลือเวลาอีก 10 วันทำการจะหมดไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ผลลัพธ์เป็นบวกตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฝ่ายวิจัยคัดเลือกหุ้นที่มีโอกาสถูกทำ Window Dressing ในรอบนี้โดยอิงจาก (1) หุ้นที่มี Market Cap. สูง เกิน 1 แสนล้านบาท (2) ราคาหุ้นใกล้เคียงกับราคาปิดสิ้น Q4/64 ซึ่งคุ้มที่จะทำ Window Dressing เพราะช่วยให้ผลตอบแทนเป็นบวกชัดเจนมากขึ้น (3) ราคาหุ้นทรุดตัวลงมากเกินไป ซึ่งดูจะไม่สวยถ้าถูกนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน (4) ข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่ามักถูกทำ Window Dressing (5) มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่ PTT, AOT, EA, CPN, GPSC, DTAC, TRUE, TTB 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง