รีเซต

TTA จัดตั้งบ.ย่อยทำธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ

TTA จัดตั้งบ.ย่อยทำธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ
ทันหุ้น
10 มิถุนายน 2565 ( 09:58 )
189
TTA จัดตั้งบ.ย่อยทำธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ

#TTA #ทันหุ้น-บริษัท โทรีเซนไทย เอเญนต์ซีส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด หรือ P80J ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งจะทำธุรกิจให้เช่าเครื่องบินเหมาลำ โดยมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ซึ่ง TTA ถือหุ้น 100% 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง