รีเซต

PTTGC ปิดดีลซื้อ Allnex ปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่วางแผน

PTTGC ปิดดีลซื้อ Allnex ปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่วางแผน
ทันหุ้น
30 ธันวาคม 2564 ( 09:49 )
106
PTTGC ปิดดีลซื้อ Allnex ปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่วางแผน

ทันหุ้น-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งว่า บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการซื้อธุรกิจในบริษัท Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจ High Value Business (HVB)  เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 

 

บริษัท คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business ที่มีการเจริญเติบโต และสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้  Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจ High Value Business อย่างยั่งยืนในระดับสากล 

 

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว บริษัท และกลุ่มบริษัทเป้าหมายจะสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง