รีเซต

PTTGC กำไร Q2/65 ที่ 1,388.26 ลบ. ลดลง 94% รายได้จากการขายโต 76%

PTTGC กำไร Q2/65 ที่ 1,388.26 ลบ. ลดลง 94% รายได้จากการขายโต 76%
ทันหุ้น
10 สิงหาคม 2565 ( 13:41 )
203
PTTGC กำไร Q2/65 ที่ 1,388.26 ลบ. ลดลง 94% รายได้จากการขายโต 76%

#PTTGC #ทันหุ้น-  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ไตรมาส 2/65 มีกำไร 1,388.26 ล้านบาท ลดลง 94% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 25,034.73 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายรวมในไตรมาส 2/65 อยู่ที่ 196,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/64 และเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/65 

 

รายได้จากการขายรวมปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมัน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสนี้ ภายหลังตจากที่หลายประเทศทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงอุปทานที่ตึงตัวจากการที่หลายประเทศคว่ำบาตรการใช้น้ำมันและพลังงานจากประเทศรัสเซีย เช่นเดียวกับราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาวัตถุดิบ 

 

รวมถึงยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านอุปทานที่ตึงตัวจากการหยุดซ่อมบำรุงและการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตบางรายในภูมิภาค เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ไม่คุ้มค่าในการผลิต อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับลดลงในไตรมาส 2/65 เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 โรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 รวมถึงโรง LDPE และ LLDPE ทำให้ไตรมาสนี้ บริษัทมี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 21,029 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 47% จากไตรมาส 1/65 และเพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาส 2/64 

 

โดยบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ อยู่ที่ 13,703 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาส 1/65 และไตรมาส 2/64 ระดับ 120% และ 31% ตามลำดับ 

 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมถึงผลจากการที่บริษัทฯ รับรู้ผลก าไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ( Stock Gain Net NRV) เป็นกำไรรวม 3,085 ล้านบาท ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง 12,734 ล้านบาทซึ่งมีสาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าราคาที่ทำประกันความเสี่ยงไว้ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง