รีเซต

PTTGC งดจ่ายปันผลระหว่างกาล

PTTGC งดจ่ายปันผลระหว่างกาล
ทันหุ้น
21 สิงหาคม 2566 ( 18:10 )
100
PTTGC งดจ่ายปันผลระหว่างกาล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินการ ณ สิ้นปีอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง