รีเซต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู ตัดสินผลงานรอบแรก โครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู ตัดสินผลงานรอบแรก โครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’
Oopsoi5
20 มกราคม 2565 ( 11:38 )
117
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู ตัดสินผลงานรอบแรก โครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู ตัดสินผลงานรอบแรก โครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok’ ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

 

 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ ส่งเข้าประกวด โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๐๔ ผลงาน จาก ๖๐ สถาบันการศึกษา ๓๓ จังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการตัดสินรอบแรกให้เหลือ ๔๓ ผลงาน เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเนโร ชั้น ๓ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กรผู้ร่วมจัดโครงการ ประกอบด้วย พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา, คุณธีรพล งามสินจำรัส Creative Consultant, คุณชาญ  รุ่งเรืองเดชวัฒนา Film Director, Whip House และคุณผ่องอัมพร ศุภพันธุ์ ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ ทรูปลูกปัญญา ทั้งนี้จะมีการตัดสินรอบรองชนะเลิศในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผลงานดังกล่าวให้เหลือ ๑๐ ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
 
 
ดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบได้ที่.. เฟซบุ๊กแฟนเพจ ช่อสะอาดต้านทุจริต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง