รีเซต

DH2OME โดมแก้วเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

DH2OME โดมแก้วเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
TNN ช่อง16
17 พฤศจิกายน 2564 ( 16:45 )
116
DH2OME โดมแก้วเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สถาปนิกชาวเนเธอร์แลนด์ Cosimo Scotucci เสนอแนวคิด DH2OME โดมแก้วขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดสำหรับอุปโภคและบริโภคในประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด หลังพบข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่ประมาณการเอาไว้ว่าในอีก 5 ถึง 20 ปี ข้างหน้าอาจมีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายได้น้อย


สถาปนิกนักออกแบบตั้งข้อสังเกตว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมักได้รับแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีและมีตำแหน่งที่ตั้งให้กับทะเล พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดและมีอยู่อย่างไม่จำกัด หากนำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดโดยใช้พลังงานไฟฟ้า


แนวคิด DH2OME โดมแก้วขนาดใหญ่ผลิตน้ำจืดใช้หลักการง่าย ๆ เกี่ยวกับการระเหยของน้ำเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์  โดมแก้วถูกสร้างขึ้นจากแผ่นกระจกใสรูปทรง 6 เหลี่ยมเชื่อมต่อกันกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ แสงจากดวงอาทิตย์สามารถเดินทางผ่านกระจกใสลงสู่ผิวน้ำด้านล่าง เมื่อไอน้ำระเหยขึ้นมากระทบกับแผ่นกระจกใสจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำและไหลลงสู่ที่เก็บด้านข้าง นอกจากนี้โดมแก้ว DH2OME ยังสามารถนำเกลือจากกระบวนการผลิตน้ำจืดส่งให้กับชุมชนนำไปใช้บริโภค


น้ำเป็นสสารที่มีอยู่ประมาณ 71% บนพื้นผิวโลกแต่น้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มไม่สามารถนำมาบริโภคได้ แนวคิด DH2OME โดมแก้วขนาดใหญ่ผลิตน้ำจืดนับเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน นอกจากนี้ยังสะท้อนวิธีคิดของนักออกแบบในประเทศที่พัฒนาแล้วที่คำนึงถึงปัญหาในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศรายได้น้อย โดยนำเสนอแนวคิดเทคโนโลยีที่พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหาในฐานะประชากรโลกไม่ได้มองว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง


ข้อมูลจาก designboom.com 

ภาพจาก cosimoscotucci.com

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง