รีเซต

JMART คาดครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ปิดดีลจับมือพันธมิตร PRTR

JMART คาดครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ปิดดีลจับมือพันธมิตร PRTR
ทันหุ้น
13 สิงหาคม 2565 ( 12:47 )
94
JMART คาดครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ปิดดีลจับมือพันธมิตร PRTR

#JMART #ทันหุ้น-นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART มองว่าครึ่งปีหลังผลดำเนินงาน จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก ขณะเดียวกันบริษัทจะนำเงินที่ได้จากความสำเร็จในการเพิ่มทุนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ใช้สำหรับขยายการเติบโตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในฐานะบริษัทโฮลดิ้งที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Technology Investment Holding Company (T-IHC) สนับสนุนเป้าหมายกำไรจะเติบโตในระดับ 50% ต่อเนื่อง 3 ปี นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป 

 

และเริ่มเดินเกม Synergy ด้วยการประกาศผนึกพันธมิตรรายใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท พีอาร์ ทีอาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) แบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการพัฒนา และนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มองว่าจะสามารถสร้าง Synergy Ecosystem ทางด้านการค้าปลีกการเงิน และเทคโนโลยี ลุยสร้าง J-Curve เติบโตต่อเนื่องในระยะยาวได้ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างพูดคุยกับพันธมิตรรายใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก

 

ซึ่ง PRTR อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย JMART ตกลงจะซื้อหุ้น PRTR จำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลัง IPO จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PRTR จำนวน 3 ราย ในราคาเท่ากับราคา IPO โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันแรกที่หุ้น PRTR ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินการผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big-Lot Board) และจะดำเนินการชำระค่าหุ้นตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

 

**จ่ายปันผล 0.45 บาท/หุ้น

 

และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2565) ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง