ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 109.30 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด  SET

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 109.30 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด  SET
TNN Wealth
22 กรกฎาคม 2564 ( 19:11 )
58
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 109.30 ล้านหุ้น เตรียมเข้าเทรดตลาด  SET

ข่าววันนี้ บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของคนไทย ยื่นแบบไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 109.30 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยแต่งตั้ง บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

 

ปัจจุบัน TFM มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 820,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 410.0 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 109.3 ล้านหุ้น  แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90.0 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จำนวน 19.3 ล้านหุ้น รวมเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.9 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ บอกว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้ในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซียและปากีสถาน ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

 

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของคนไทย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทแกนนำ ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ผู้นำด้านอาหารทะเลระดับโลก ปัจจุบันมีกำลังการผลติทั้งหมดที่ 280,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์และจำหน่าย ภายใต้แบรนด์สินค้าหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 

 

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารกุ้ง โดย TFM เป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มตลาดอาหารกุ้ง มีส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้ง ประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณอาหารกุ้งไทย (ปี 63)

 

2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ อาหารปลาทะเล, อาหารปลาน้ำจืด, อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน สำหรับการอนุบาลลูกปลา และ อาหารกบ ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลากะพง ร้อยละ 24 ของปริมาณอาหารปลากระพงไทย (ปี 63)

 

3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์บก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาหารสุกร และอาหารสัตว์ปีก โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์บกในช่วงปลายปี 61 และปริมาณการขายอาหารสัตว์บกของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นที่น่าพ่อใจ

 

บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำมีศักยภาพในการเติบโต และยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากประเทศอินเดีย และขยายไปยังปากีสถานและอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจและรับรู้รายได้ไตรมาส 2 ปีนี้ และภายในสิ้นปีนี้ 

 

สำหรับโครงสร้างรายได้ปี 61-63 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.63 และ ปี 64 มีรายได้จากการขายเกือบทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 86-98 ของรายได้จากการขาย แบ่งเป็น การขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ซึ่งได้แก่ อาหารกุ้ง และอาหารปลา ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 61 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก ซึ่งได้แก่ อาหารเป็ด อาหารไก่ และอาหารสุกร เป็นต้น

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง