รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด

รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด
TrueID
1 พฤษภาคม 2564 ( 12:04 )
38.5K
1
รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด

สำหรับหุ้น IPO ที่จะเปิดตัวในตลาด MAI ล่าสุด WINMED เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 120 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การกำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 3.10 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. และ 5-6 พ.ค.64 และคาดว่าจะนำหุ้น WINMED จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในเดือน พ.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WINMED” ซึ่งนอกจากนี้ยังมีหุ้น IPO อีกหลายตัวที่กำลังจะเปิดตัว วันนี้ trueID news จะพาไปดูว่าจะมีหุ้นIPO อะไรบ้างที่เตรียมจะเปิดตัวล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 พ.ค.64)

 

อ่าน ทำความรู้จักกับ หุ้น IPO ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้

 

อ่าน เช็คราคา น้ำมัน ทอง บิตคอยน์ ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลียนค่าเงิน ล่าสุดที่นี่

 

 

 

 

DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

5.20 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

 

ข้อมูล Filing

www.tollway.co.th

 

ความคืบหน้าล่าสุด ของหุ้นดอลเมืองโทลเวย์​ นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ระบุว่า ขณะนี้แบบไฟลิ่งของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น  เปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2564

 

โดย DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คาดว่าจะนำหุ้น DMT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ใน วันที่ 7 พฤษภาคมนี้

 

 

 

 

MENA : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 184,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

 

ข้อมูล Filing

www.menatransport.co.th

 

 

NSL: บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่และอาหารรองท้อง, ขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack” และธุรกิจ Food Services (การแปรรูปเนื้อสัตว์)

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.00% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

 

 ข้อมูล Filing

https://nslfoods.com/

 

 

 

CIVIL: บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างต่างๆ และ (3) ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

https://www.civilengineering.co.th

 

 

TIDLOR : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

 

 ประเภทธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-bank ที่ ธปท. กำกับดูแล

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น  และ
(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 696,611,900 หุ้น

ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น (ไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)

 

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

3.70 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

https://www.ngerntidlor.com/th/home.html

 

 

 

 

AMR : บริษัท  เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ 

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ วางระบบเดินรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร

 ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี /เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สถานะ Filing
 จำนวนหุ้นที่ IPO 

จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 

n/a

 ราคา IPO 

n/a

 ราคา PAR 

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

 

ข้อมูล Filing

 

https://www.amrasia.com/

 

 

 

 

CMCF : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น (คิดเป็น 30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง) IPO แบ่งเป็น
    1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และ

    2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (CH Group Capital Limited) จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หุ้น
 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

https://www.chotiwat.com

 

 

 

CV: บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

 

ข้อมูล Filing

www.cloverpower.co.th

 

 

 

PIN : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

https://www.pinthongindustrial.com/

 

 

 

 

SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิต จำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่ม เครื่องดื่ม ปลาหมึก ปลาเส้น ขนมปังขาไก่

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

180,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 20% ของทุนหลัง IPO)

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

http://www.snnp.co.th

 

 

 

STECH : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ
  1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม
  2. ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรืองานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

203,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด

 

 ข้อมูล Filing

http://www.stec.co.th/

 

 

UBE : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ซึ่งได้แก่ 1) เอทานอลจากแป้งมันสำปะหลัง 2) แป้งฟลาวมันสำปะหลังแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิคและแป้งมันสำปะหลัง 3) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ
 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 1,370,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35% ภายหลัง IPO ประกอบด้วย
1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น
2. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น
3. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น

 

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

 

 ข้อมูล Filing

www.ubonbioethanol.com

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

หุ้น IPO คึกคัก สวนกระแสโควิด-19

 

 

ข้อมูล : https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

ภาพโดย Lorenzo Cafaro จาก Pixabay 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง