รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด

รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด
Oopsoi5
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:12 )
3K
รวมหุ้น IPO ที่จะเปิดตัว ล่าสุด

จากกระแสหุ้น IPO บริษัทลูกของ ปตท. OR ที่จะเข้าตลาดในต้นเดือนหน้าได้กลายเป็นหุ้นไอพีโอที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า แต่นักลงทุนรายย่อยยังแย่งกันจองซื้อผ่านเว็บไซต์ของ 3 แบงก์ ยักษ์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ผู้ให้บริการรับจองซื้อหุ้นรายย่อย จนเว็บของ 3 แบงก์ยักษ์ล่ม ไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม วันแรกที่เปิดจอง จนต้องขออภัยในความไม่สะดวก เพราะมีนักลงทุนรายย่อยเข้าไปจองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมาก จนเว็บไม่สามารถให้บริการได้ทัน วันนี้ trueID news จะพาไปดูว่าจะมีหุ้นIPO อะไรบ้างที่เปิดตัวและเตรียมจะเปิดตัวล่าสุด

 

 

ASW: บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทั้งโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 206,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.07% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

 

ข้อมูล Filing

https://assetwise.co.th/

 

 

DMT : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร

 ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์์
 สถานะ Approved
 จำนวนหุ้นที่ IPO 

จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 

n/a

 ราคา IPO 

n/a

 ราคา PAR 

5.20 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

 

ข้อมูล Filing

 

www.tollway.co.th

 

 

KISS : บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 152,641,540 หุ้น คิดเป็น 25.4% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น และ
(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 92,641,540 หุ้น

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

(1)บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท วันที่ 5 และ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
(2) ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ วันที่ 10 – 11 และ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 ราคา IPO

9.00 บาท

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

http://www.rojukissinternational.com/th/home

 

 

MENA : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 184,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของทุนชำระแล้วหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

 

ข้อมูล Filing

www.menatransport.co.th

 

 

NSL: บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่และอาหารรองท้อง, ขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack” และธุรกิจ Food Services (การแปรรูปเนื้อสัตว์)

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.00% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

 

 ข้อมูล Filing

https://nslfoods.com/

 

 

OR: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจทรัพยากร /พลังงานและสาธารณูปโภค
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

ไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO ประกอบด้วย

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 390,000,000 หุ้น

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

วันที่ 24 มกราคม 2564 – เวลา 12:00 น.ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

 ราคา IPO

18.00 บาท

 ราคา PAR

10.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขาย11 กุมภาพันธ์ 2564
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)   

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)   

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

 ข้อมูล Filing

www.pttor.com 

 

 

SAV : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) เพียงบริษัทเดียวซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันมีสนามบินทั้งหมด 6 แห่งทั้งในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ และสนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจบริการ /ขนส่งและโลจิสติกส์
 สถานะApproved
 จำนวนหุ้นที่ IPO

หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 224,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO โดยแบ่งเป็น
1) หุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนชำระแล้วหลัง IPO
2) หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วหลังIPO
3) จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ยังไม่กำหนด)

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

0.50 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

 

 

 

CIVIL: บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างต่างๆ และ (3) ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

1.00 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

 

ข้อมูล Filing

https://www.civilengineering.co.th

 

 

 

NTL : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

 ประเภทธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแบบครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถไถ และรถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็น Non-bank ที่ ธปท. กำกับดูแล

 ตลาดรองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
 สถานะFiling
 จำนวนหุ้นที่ IPO

จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 210,816,700 หุ้น  และ
(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 696,611,900 หุ้น

ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น (ไม่เกิน 15.0% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด)

 

 ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

n/a

 ราคา IPO

n/a

 ราคา PAR

3.70 บาท

 วันที่เริ่มซื้อขายn/a
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 

 ข้อมูล Filing

https://www.ngerntidlor.com/th/home.html

 

 

ข้อมูล : https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH

ภาพโดย Lorenzo Cafaro จาก Pixabay 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง