รีเซต

หุ้น IPO คึกคัก สวนกระแสโควิด-19

หุ้น IPO คึกคัก สวนกระแสโควิด-19
TeaC
9 เมษายน 2564 ( 16:07 )
1.2K
1
หุ้น IPO คึกคัก สวนกระแสโควิด-19

 

 

พาเหรดเข้ามาระดมทุน และ ขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก ( IPO) กันคึกคัก มีข่าวหุ้นน้องใหม่ออกมาเกือบทุกวัน แม้ว่าภาพรวมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่ค่อยสดใส เพราะความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 คลัสเตอร์สถาบันเทิง ที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน วันนี้ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 559 ราย

 


วันนี้มีหุ้น IPO อีก 2 บริษัท ที่ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

 

ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง ของ SMD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
บริษัทแรก คือ บริษัท เอเอ็มอาร์  เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เป็นผู้นำวิศวกรรมออกแบบ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI)

 

 

 


นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ AMR กล่าวว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นจำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้  คาดว่าจะสามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจ (Sector) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ภายในปีนี้ 

 


สำหรับเป้าหมายการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้สามส่วนประกอบด้วย

 

  1. เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่งและเมืองอัจฉริยะ
  2. เงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี
  3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

 


บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท
อีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD) ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก ที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 


ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMD เปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต วางเป้าหมายให้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง โดยนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มาช่วยเสริมศักยภาพพร้อมดูแลคนไทยให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

 


ปัจจุบัน SMD มีทุนจดทะเบียนจำนวน 107 ล้านบาท แบ่งเป็น 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 54  ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ  25.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับและลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการและชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง