รีเซต

รถไฟไทยไม่หยุดฝัน ทางคู่สายใต้เสร็จ ปูพรมโครงข่ายใหม่ เชื่อมเศรษฐกิจทั่วไทย

รถไฟไทยไม่หยุดฝัน ทางคู่สายใต้เสร็จ ปูพรมโครงข่ายใหม่ เชื่อมเศรษฐกิจทั่วไทย
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2567 ( 20:56 )
77
รถไฟไทยไม่หยุดฝัน ทางคู่สายใต้เสร็จ ปูพรมโครงข่ายใหม่ เชื่อมเศรษฐกิจทั่วไทย

การเปิดเดินรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถือเป็นการเปิดใช้โครงการพัฒนาระบบรางที่ทันสมัยและครอบคลุมแง่มุมต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไปจนถึงการออกแบบสถานีและขบวนรถเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อยกระดับระบบคมนาคมของภาคใต้และของประเทศ


การพัฒนาโครงสร้างทางวิศวกรรมรถไฟทางคู่

การก่อสร้างรถไฟทางคู่เป็นการเพิ่มทางวิ่งขนานไปกับทางรถไฟเดิม เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งสวนกันไปมาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจอดรอสับหลีกกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่ของขบวนรถ ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มความจุในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร แบ่งออกเป็น 5 สัญญาก่อสร้าง วงเงินรวมกว่า 40,192 ล้านบาท มีความคืบหน้าเฉลี่ยกว่า 95% แล้ว


นอกจากการวางรางคู่แล้ว ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินรถที่เพิ่มขึ้น เช่น การเสริมความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน การขยายชานชาลา การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอาณัติสัญญาณที่ทันสมัย รวมถึงการปรับพื้นที่โดยรอบสถานีให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น


การออกแบบสถานีและขบวนรถเพื่อการท่องเที่ยว

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการของรถไฟทางคู่สายใต้ คือการให้ความสำคัญกับการออกแบบสถานีและขบวนรถให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ และเอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยมีการออกแบบสถาปัตยกรรมสถานีแต่ละแห่งให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


ขณะเดียวกัน ก็มีการนำขบวนรถ "STR Royal Blossom" ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ด้วยการติดตั้งหน้าต่างบานกว้างพิเศษเพื่อชมทิวทัศน์ระหว่างทาง การจัดสรรพื้นที่สำหรับห้องสัมภาระ มุมคาเฟ่ ห้องน้ำที่สะอาดและกว้างขวาง รวมถึงการออกแบบตู้โดยสารให้มีฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟให้เทียบเท่าระดับสากล


การปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงและจัดการเดินรถ

การเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายใต้ยังต้องควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุง และจัดการเดินรถให้มีประสิทธิภาพด้วย ทางการรถไฟฯ จึงได้ลงทุนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับงานซ่อมบำรุงที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น


นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการการเดินรถอัจฉริยะ เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับผู้โดยสาร ระบบควบคุมและสั่งการเดินรถ ระบบจองตั๋วและชำระค่าโดยสารออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงทั้งด้าน Hardware และ Software ของการเดินรถไฟในคราวเดียวกัน


ผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะได้รับ

การพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้อย่างครบวงจร ทั้งในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบที่เน้นการท่องเที่ยว ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดการเดินรถ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ในแง่บวกต่อภาคการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น


- การลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้กับประชาชน

- การเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

- การสร้างแรงดึงดูดและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยความสวยงามและความทันสมัยของสถานีและขบวนรถ

- การยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้

- การสนับสนุนการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


สรุป

รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร จึงไม่ใช่แค่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั่วไป แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่มองการณ์ไกล ทั้งในเชิงวิศวกรรม การออกแบบ การจัดการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและเศรษฐกิจของพื้นที่ไปพร้อมกัน


นับเป็นการวางรากฐานของระบบรางที่มีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยในระยะยาว และเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่ไม่ได้มองแค่ประโยชน์ด้านการคมนาคมเพียงอย่างเดียว แต่มองภาพใหญ่ไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยควรมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปในทศวรรษข้างหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง