กองทัพเรือ เร่งผลักดันน้ำ ลงแม่น้ำตาปี

        กองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำมาติดตั้งในแม่น้ำตาปี ช่วง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ลงสู่อาวไทย

 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  กองทัพเรือ เร่งผลักดันน้ำ ลงแม่น้ำตาปี

 

Tags: น้ำท่วม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกียวข้อง