เริ่มแล้ววันนี้! ช็อปช่วยชาติ ซื้อสินค้ามาหักลดภาษี กระตุ้นการบริโภคช่วงสิ้นปี

       เริ่มวันนี้วันแรก เปิดสินค้าลดหย่อนภาษี “มาตรการช็อปช่วยชาติ” กระตุ้นการบริโภคช่วงสิ้นปี

 

เริ่มแล้ววันนี้! ช็อปช่วยชาติ ซื้อสินค้ามาหักลดภาษี กระตุ้นการบริโภคช่วงสิ้นปี

 

04e521

 

       ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศช่วงสิ้นปีนี้ ผ่านการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนภาษีหรือโครงการช็อปช่วยชาติ โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วในวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

04e524

 

04e522

 

04e523

 

       สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถหักลดหย่อนภาษี เช่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือ ห้างสรรพสินค้า ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร หรือ โรงแรม ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ ค่าซ่อมรถ เป็นต้น

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว : 

 

Tags: ครม. ภาษี มาตรการช็อปช่วยชาติ ช็อปช่วยชาติ

ข่าวที่เกียวข้อง