พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบสมเด็จพระเทพฯ

พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบสมเด็จพระเทพฯ

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ ‘สมเด็จพระเทพฯ’

 

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  http://www.mratchakitcha.soc.go.th  ได้ลงประกาศ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 โดยผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวมี ดังนี้ ต้องเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ หรือเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ พิการ ทุพลภาพอย่างเห็นได้ชัด เจ็บป่วยด้วยโรคที่ได้รับการตรวจรับรองเอกฉันท์ว่าไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้ เช่น โรงเรื้อน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง เอดส์ โดยจะต้องเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนด

 

 กรณีหญิงซึ่งต้องโทษจำคุกเป็นครั้งแรก ไม่ว่าความผิดเดียว หรือหลายคดี ซึ่งต้องรับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของโทษตามกำหนด เป็นคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือคนที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป เป็นผู้ต้องโทษจำคุกครั้งแรก และมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด ชั้นดีเยี่ยม ซึ่งมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 2 ปี

 

สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว แต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษมีดังนี้ ผู้ต้องขังเด็ดขาดต้องโทษประหารชีวิต ให้เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นจำคุก 50 ปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้น ประกอบด้วย ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี และชั้นกลาง ส่วนผู้ต้องขังคดียาเสพติดโทษจำคุกไม่เกิน 8 ปี มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ชั้นเยี่ยม ลดโทษ 1 ใน 7 ชั้นดีมาก 1 ใน 8 ชั้นดี 1 ใน 9 และชั้นกลาง 1 ใน 10

 

ติดตาม news.truelife.com อีกช่องทางที่

       
undefined undefined
       
FB : TrueLifefan     TW : TrueLifewebภาพประกอบจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  http://www.mratchakitcha.soc.go.th  

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  http://www.mratchakitcha.soc.go.th  

วันที่ เวลา  16.25 น. 31 มี.ค. 58

สถานที่ ประเทศไทย

 
Tags: พระราชทานอภัยโทษ อภัยโทษ นักโทษ ผู้ต้องขัง จำคุก ราชทัณฑ์ คุก เนื่องใน พระราชพิธี ฉลอง พระชนมายุ 5รอบ 60พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

ข่าวที่เกียวข้อง