รีเซต

CG. นวัตกรรมรถโรงเรียนรุ่นใหม่ ป้องกันลืมเด็ก-ลดอุบัติเหตุ

CG. นวัตกรรมรถโรงเรียนรุ่นใหม่ ป้องกันลืมเด็ก-ลดอุบัติเหตุ
TNN ช่อง16
26 ตุลาคม 2566 ( 09:39 )
76
CG. นวัตกรรมรถโรงเรียนรุ่นใหม่ ป้องกันลืมเด็ก-ลดอุบัติเหตุ

     ช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนต้องตื่นเช้า จนอาจเกิดอาการง่วง และเผลอนอนหลับในรถ อีกทั้งที่ผ่านมามักมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับรถโรงเรียนเป็นประจำ ซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างปี 2557 – 2565 มีเหตุการณ์เด็กอายุตั้งแต่ 2-6 ปีถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถโรงเรียนตามลำพังมากถึง 130 เหตุการณ์ และเสียชีวิตถึง 7 ราย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง 


     ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ  ดีป้า (Depa) จึงได้ดำเนินโครงการ “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย” (Smart School Bus) ซึ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน ในพื้นที่นำร่อง 7เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม ให้กับรถรับส่งนักเรียนรัฐ - เอกชน ครอบคลุม 69 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 379 โรงเรียน รถโรงเรียน 3,500 คัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเฟสแรก ระหว่างเดือนส.ค. 65 –ก.ค.66     นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธานแถลงความสําเร็จโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย(Smart School Bus)โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า และผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียน ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการดิจิทัลร่วมงานโดยพร้อมเพรียง  ด้านผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลโดยการติดตั้งระบบ จีพีเอส เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ที่จะประมวลผลและรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ด้วยระบบ Iot ที่จะคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวเด็กในรถ ซึ่งหากนอนหลับจะส่งสัญญาณไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เหมาะสม กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ขณะที่ะคนขับรถที่ได้ใช้งาน เผยว่า ระบบบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนอัจฉริยะต้นแบบใช้งานไม่ยาก เหมือนกับได้สมาร์ทโฟนใหม่ที่ช่วงแรกต้องศึกษา จากนั้นก็จะเข้าใจระบบ ด้านครูที่ร่วมโครงการยอมรับว่า ช่วงทดลองใช้ฟรี 1 ปี แต่หลังจากนั้นจะมีบริษัท Startup ผู้ผลิตเข้ามาดูแล ก็หวังว่าค่าบริการจะไม่แพง และเชื่อว่าหลายโรงเรียนก็พร้อมติดตั้งระบบดังกล่าว   ทั้งนี้ ดีป้าประเมินว่า จะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 35,000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการทางกระทรวงดีอี เตรียมประสานกระทรวงศึกษาธิการประสานรถโรงเรียนทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้มาร่วมโครงการ ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมมากค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ก็จะมีราคาถูกลง อีกทั้งอนาคตทาจมีงบประมาณรัฐให้การสนับสนุน   รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัย ผลักดันให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ และยกระดับระบบและข้อมูลการ เชื่อมต่อการรับส่งนักเรียนแบบบูรณาการ อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ สังคมดิจิทัลในระยะถัดไป


ที่มา: ดีป้า 

เรียบเรียงโดย: นัฐทวี ชลีโสภณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง