รีเซต

โครงการ “เรามีเรา” ที่ไม่เยียวยาโควิด-19 แต่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

โครงการ “เรามีเรา” ที่ไม่เยียวยาโควิด-19 แต่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ
Ingonn
6 พฤษภาคม 2564 ( 11:42 )
1.5K
โครงการ “เรามีเรา” ที่ไม่เยียวยาโควิด-19 แต่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

เพียงเรามีเรา หากจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจริงๆ เมื่อรัฐบาลได้ริเริ่มโครงการใหม่อย่าง “เรามีเรา” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พร้อมตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19  เป็นการเฉพาะ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

 

 

เพื่อความไม่สับสน และสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึง วันนี้ True ID จะมารวบรวมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เรามีเรา” ว่ามีรายละเอียดครอบคลุมอะไรบ้าง

 

 

โครงการ “เรามีเรา” จากพม.


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พร้อมตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีรถพยาบาลมารับ และผู้ติดเชื้อแล้วเข้าทำการรักษา ทำให้ขาดการดูแลหรือต้องดูแลคนในครอบครัวไป เป็นการเฉพาะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดภายใต้ “ทีมเรามีเรา”

 

 

“เรามีเรา” ช่วยใครบ้าง


1.กลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว


2.ผู้ด้อยโอกาส


3.ผู้มีรายได้น้อย


4.คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ขอทาน


5.คนไม่มีผู้ดูแล

 

 

“เรามีเรา” ช่วยอะไรเราบ้าง


1.ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ยังติดอยู่บ้าน ด้วยการประสานส่งต่อเพื่อเข้ารับรักษาพยาบาลให้ เช่น ผู้ป่วยเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี และผู้ป่วยพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้

 

2.ช่วยเหลือผู้ป่วยติดต่อประสานเข้ารักษาพยาบาลไว้แล้ว แต่มีปัญหาว่าไม่มีรถมารับ จะจัดรถไปรับเพื่อส่งไปรักษาพยาบาลให้

 

3.ช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวที่ถูกทอดทิ้ง หากยังสามารถหุงหาอาหารได้ ก็จะส่งถุงยังชีพและอาหารกล่องไปให้ เบื้องต้นให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สำรวจอยู่ว่ามีกี่ครอบครัวแล้ว

 

4.ช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้ โดยจัดเตรียมสถานที่รองรับที่แยกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มเด็กชาย กลุ่มเด็กหญิง กลุ่มผู้สุงอายุ ผู้พิการ มีบริการอาหาร 3 มื้อฟรี พร้อมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด 

 

5.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล็อตที่ 2 ซึ่งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค หากลงทะเบียนไม่ได้ จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยเหลือต่อไป

 


หน้าที่หลักของทีม “เรามีเรา”


1.มอนิเตอร์ติดตามว่ามีคนพิการที่โพสต์/โทรขอความช่วยเหลือหรือไม่  


2.คัดกรอง ประสานเครือข่ายเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหรือ รพ.สนาม


3.ประเมิน และติดตามผลการช่วยเหลือ

 

 


ติดต่อขอความช่วยเหลือทีม“เรามีเรา”


สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังสายด่วน 1300 และสายด่วน 1479 ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย , มติชน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง