รีเซต

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2566 ( 15:25 )
39
สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน และการเป็น SMART CAMPUS

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด Thailand Energy Awards 2023 เพื่อยกย่องชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 68 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 208 ราย โดย บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม  ซึ่งนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีฯ ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลดีเด่นจากกระทรวงพลังงาน ที่ผ่านมา สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักค่านิยมองค์กร 6 ประการ คือ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้า มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมุ่งเป้าสู่การเป็น SMART CAMPUS  และสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573 โดยสถาบันผู้นำฯ มีโครงการในการอนุรักษ์พลังงานถึง 76 โครงการ ซึ่งในปีนี้ได้ส่งเข้าประกวด 15 โครงการ เน้นไปที่โครงการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่สุดของอาคาร โดยลดการใช้พลังงานได้ถึง 10% ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2.6 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยคาร์บอนที่ 1.4 ตันคาร์บอนต่อปี  ได้แก่  การใช้ระบบส่งลมเย็นจาก Heat pumps  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ ช่วยประหยัดพลังงาน  การเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทั้งหมด  และการอบรมพนักงานให้เข้าใจการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี และนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาคารได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เช่น PM Strainer Pump การหาค่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความเย็นเพื่อเลือกการเปิดใช้งานของตัวเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจากการให้บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์กร เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัดการพลังงาน รวมไปถึงการติดตั้ง Floating Solar หรือ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ระบบจะลอยอยู่บนผิวน้ำของแหล่งน้ำนิ่ง มีกำลังผลิตไฟฟ้าเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนทั่วไป 55 หลังคาเรือน และการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Altervim Super Charge ณ ลานจอดรถในอาคารฝึกอบรม หรือ Training Center  อีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ยังมีกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย อาทิ รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน  โดย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจาก โครงการก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สู่พลังงานทดแทน ฟาร์มจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สู่พลังงานทดแทน ฟาร์มวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  และโครงการพลังงานสะอาดจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไบโอแก๊สขั้นสูง โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา อาคาร THE TARA บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  (สีลม) รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์ ประเภทอาคารควบคุม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง