รีเซต

"บิ๊กตู่" อนุมัติเพิ่มราคารับซื้อไฟบนหลังคาบ้าน เป็น 2.20 บาท/หน่วย

"บิ๊กตู่" อนุมัติเพิ่มราคารับซื้อไฟบนหลังคาบ้าน เป็น 2.20 บาท/หน่วย
มติชน
26 ธันวาคม 2563 ( 16:14 )
63
"บิ๊กตู่" อนุมัติเพิ่มราคารับซื้อไฟบนหลังคาบ้าน เป็น 2.20 บาท/หน่วย

กพช. เพิ่มอัตรารับซื้อโซลาร์ปชช.เป็น 2.20 บาทต่อหน่วย ทั้งหลังคาบ้าน-โรงเรียน-โรงพยาบาล-สูบน้ำเพื่อเกษตร เป้า 100 เมกะวัตต์ จ่ายเข้าระบบในปี 2564 คาดสร้างเม็ดเงินลงทุนได้กว่า 3,000 ล้านบาท

 

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน โดยแบ่งเป็นการดำเนินการ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. ปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัย (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อกิโลวัตต์ จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อกิโลวัตต์ เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ครอบคลุมประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่และที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว คืนทุนภายใน 8 – 9 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย

 

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า 2.ขยายผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร(โครงการนำร่อง) โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาทต่อกิโลวัตต์ แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะวัตต์ กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์ แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี ในกรณีการลงทุนโดยภาครัฐในส่วนของกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล มอบหมายให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับไปหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเป็นรูปธรรม

 

“คาดว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนและโครงการนำร่องในกลุ่มโรงเรียนและโรงพยาบาล จำนวน 100 เมกะวัตต์ จะสร้างการลงทุนได้กว่า 3,000 ล้านบาท”นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง