รีเซต

"จุรินทร์ " ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.หอการค้า ยกระดับSMEs

"จุรินทร์ " ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.หอการค้า ยกระดับSMEs
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2563 ( 10:14 )
78
"จุรินทร์ " ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.หอการค้า ยกระดับSMEs

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา  สมาคมการค้าและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ Together is Power 2020  เมื่อวันที่18ก.ย.ที่ผ่านมา  โดยระบุว่า การจัดงานมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการส่งเสริมให้สมาคมการค้าซึ่งเป็นตัวแทนภาคธุรกิจได้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างกันและเป็นที่น่ายินดีแก่สมาคมการค้าและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  ซึ่งขณะนี้ประเทศเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีหอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ และสมาคมการค้า 137 สมาคมและอยากให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาต่างจังหวัด เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยบทบาทคือ การพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าสู่การค้าการลงทุนในยุค New Normal  ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น SMEs จึงมีความสำคัญ  ดังนั้นรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ จึงเร่งผลักดันแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานต่าง ๆ อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าและการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้มากขึ้น เช่น เป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า ทำความตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศคล่องตัวมากขึ้น 


ทั้งนี้หากผลักดันกฎหมายฉบับนี้สำเร็จ จะส่งผลต่อภาพรวมและเกิดประโยชน์ใน ด้านการค้า และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขจัดปัญหาในการประกอบธุรกิจ ลดและเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค และเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และศักยภาพให้แก่หอการค้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

อย่างไรก็ตาม แก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.หอการค้า ได้ผ่านวาระ3 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  เหลือขั้นตอนการลงมติเท่านั้น  คาดว่าปลายปีนี้น่าจะขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศบังคับใช้ได้    

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง