รีเซต

"ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

"ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก
TNN ช่อง16
18 ธันวาคม 2565 ( 16:00 )
50
"ม้ง Economic Leaders 2022" ยืนยันพาณิชย์ฯ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานเครือข่ายพ่อค้าม้งไทย หรืองานสัมมนา ม้ง Economic Leaders 2022 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ำความสำคัญของชาติพันธุ์ชาวม้ง และธุรกิจชาวม้ง ที่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมแนะนำชาวม้ง จะต้องรู้เท่าทันโลก สถานการณ์โลก รวมถึงเศรษฐกิจโลก ที่แม้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้า จะเป็นบวกน้อยลง ชะลอตัว พัฒนาได้ไม่เต็มที่ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด และสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังยืดเยื้อ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิต แต่ยืนยันว่า เศรษฐกิจไทยปีหน้า ยังเข้มแข็งสวนทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากการส่งออก ที่ปีนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 9,000,000 ล้านบาท และปีหน้าคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกไม่ต่ำกว่า 9,200,000 ล้านบาท // จากการท่องเที่ยว ที่ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้วกว่า 10 ล้านคน และจะต้องเร่งดึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และสร้าง Soft Power เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน และจากการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ 


สำหรับงานเครือข่ายพ่อค้าม้งไทย จัดโดยสมาคมพ่อค้าม้งไทย เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกิดช่องทางการค้าขายใหม่ ๆ รวมถึงให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งให้พบกับชาวม้งที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ทั้งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าราชการ ทหาร แพทย์ นายอำเภอ และผู้พิพากษา เป็นต้น  ไทย อเมริกา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เป็นต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง