รีเซต

ครอบครัว “ลักษณวิศิษฏ์” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อ

ครอบครัว “ลักษณวิศิษฏ์” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อ
TNN ช่อง16
10 พฤษภาคม 2566 ( 16:46 )
126
ครอบครัว “ลักษณวิศิษฏ์” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายวีระ ลักษณวิศิษฏ์ บิดาของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ เมรุวัดเหมืองประชาราม อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 


มีนายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี และพระเทพปัญญาโมลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 


นายจุรินทร์ ในฐานะบุตรชายคนโตของนายวีระ เป็นตัวแทนของครอบครัวลักษณวิศิษฏ์  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม และเป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นายวีระ พร้อมกล่าวไว้อาลัย ผู้เป็นบิดาเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งนายวีระ เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี มีเมตตากรุณา มีคุณธรรมให้ความห่วงใย ดูแลและอบรมสั่งสอน บุตร-ธิดา ให้เป็นคนดี ให้การศึกษาที่ดี ทำให้ลูกทุกคน เป็นพลเมืองดีประกอบสัมมาอาชีพ อันสุจริต เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมือง อีกทั้งยังสั่งสอนให้ลูกหลานรู้จักการเสียสละ และความกตัญญู 


การสูญเสียนายวีระถือเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ ครอบครัวลักษณวิศิษฏ์ แต่คุณงามความดีที่นายวีระได้ทำไว้ จนเป็นแบบอย่างของครอบครัว และจะเป็นอนุสรณ์อันงดงามที่จารึกและประทับอยู่ในใจของสมาชิกครอบครัว ลักษณวิศิษฏ์และญาติสนิท มิตรสหาย ตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง