รีเซต

หุ้น TIDLOR ฮอตอย่างต่อเนื่อง รายย่อยจองล้นหลาม

หุ้น TIDLOR ฮอตอย่างต่อเนื่อง รายย่อยจองล้นหลาม
TNN Wealth
26 เมษายน 2564 ( 11:44 )
175
หุ้น TIDLOR ฮอตอย่างต่อเนื่อง รายย่อยจองล้นหลาม

 

ข่าววันนี้ ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับหุ้น TIDLOR หลังเปิดให้ผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ไปแล้ว 2 วัน ก็มีจำนวนรายการและยอดจองซื้อเข้ามาผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นสูงกว่าจำนวนหุ้นที่มีรองรับเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่จะจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกด้วยวิธี Small lot first ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อย

 

 

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่าจำนวนรายการที่ผู้จองซื้อรายย่อยได้จองและจ่ายเงินเข้ามานั้นมีเกินกว่า 46,500 รายการเป็นจำนวนมาก

 

ดังนั้น ตามวิธี small lot first เมื่อมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จะใช้วิธีสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้เพียงรายละ 1,000 หุ้น เท่านั้น จนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยและจะมีผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเลย อย่างไรก็ตาม ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้จนถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (ตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด) และจะประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ http://www.settrade.com ในวันที่ 28 เมษายน 2564

 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับการคืนเงินภายในวันที่ 13 พฤษภาคม สำหรับวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคม สำหรับวิธีจ่ายเป็นเช็ค ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนต่อไป

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง