รีเซต

วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2566 ( 15:36 )
60
วุฒิสภา มอบอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  นายชาญวิทย์ วสยางกูร และคณะ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการพื้นที่แหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมอบอุปกรณ์อันจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะ และรายงานความคืบหน้าพร้อมผลการดำเนินการในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (Real Time) เพื่อใช้ติดตามดูสัตว์ป่าบริเวณโป่งดินที่จัดทำขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  


นอกจากนั้น คณะกรรมการได้มีการสอบถามความจำเป็นด้านต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจะได้ประสานงานและให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


การเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมการในครั้งนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการ และคณะ ได้มอบกัอนเกลือแร่ จำนวน 1,000 กัอน น้ำหนักรวม 5,000 กิโลกรัม สำหรับเติมสารอาหารในโป่งดินเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ตลอดจนได้มอบอุปกรณ์อันจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ฟลายชีท จำนวน 50 ชุด และชุดแก๊สสนาม จำนวน 23 ชุด พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยแบบ N95 เพื่อให้ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งได้พูดคุยเกี่ยวกับภารกิจของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อร่วมกันเติมสารอาหารในโป่งดินสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 


ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการได้กล่าวแสดงความยินดีในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้วุฒิสภาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด  รวมทั้งสัตว์ป่ามีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่เพียงพอ เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้าน ชุมชน และสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขสืบไปข่าวที่เกี่ยวข้อง