รีเซต

ปปง.สกัดมิจฉาชีพฟอกเงินย้ำฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติใช้บัตรเดบิต-เครดิตยืนยันตัวตน

ปปง.สกัดมิจฉาชีพฟอกเงินย้ำฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติใช้บัตรเดบิต-เครดิตยืนยันตัวตน
TNN ช่อง16
19 ตุลาคม 2565 ( 12:51 )
80
ปปง.สกัดมิจฉาชีพฟอกเงินย้ำฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติใช้บัตรเดบิต-เครดิตยืนยันตัวตน

นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เปิดเผยถึงกรณีการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM/ADM) ต้องเสียบบัตรเดบิต (Debit) หรือบัตรเครดิต (Credit) และใส่ PIN ของผู้ฝากก่อนการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15  พ.ย.เป็นต้น  จนเกิดกระแสวิพากษ์ทางสังคม ตลอดจนความสงสัยของประชาชนในเรื่องดังกล่าวว่า 

มาตรการในการแสดงตนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม   การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นหลักการเดิม ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.  2559 ที่ถูกยกเลิกไป

เนื่องจากในปัจจุบันมีองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านธนาคารทางตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM/ADM ในการยักย้ายถ่ายโอนเงินสด โดยไม่ต้องแสดงตนในการทำธุรกรรม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามบุคคลผู้ทำธุรกรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้หารือเบื้องต้นกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมีหลักการว่า ต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชน  มากจนเกินสมควร ต้องมีวิธีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการให้สามารถแสดงตนได้หลายรูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขณะนี้ยังเป็นเพียงทางเลือกที่สามารถแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถาบันการเงินประเภทธนาคารและมิใช่ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อม โดยธนาคารและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถึงกระบวนการดังกล่าว


สำหรับการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ ตามโครงการ CDM AMLO จะต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ทำรายการ ด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่มีอยู่ และใส่รหัสบัตร (PIN) ก่อนการทำรายการฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติทุกธนาคาร โดยสามารถใข้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ธนาคารใดก็ได้ จาก 11 ธนาคาร ดังนี้ 

1.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

6.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

8.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

9.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

10.ธนาคารออมสิน

11.ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ขณะที่ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมประเภทดังกล่าว ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บัตรเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะมีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินสดแทน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ทั้งการฝากเข้าบัญชีธนาคารเดียวกัน และต่างธนาคาร


ส่วนลูกค้าธนาคารที่ไม่มีบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ธนาคารให้รายละเอียดว่า ยังสามารถทำรายการฝากเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร รวมไปถึงตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ของแต่ละธนาคาร โดยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนของผู้ฝาก พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการฝากเงินตามที่ธนาคารกำหนด


ที่มา ปปง.

ภาพประกอบ กรุงไทย, TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง