รีเซต

AMATA ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวม 2 พันลบ., อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี

AMATA  ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวม 2 พันลบ., อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี
ทันหุ้น
1 ตุลาคม 2563 ( 10:42 )
96
AMATA  ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่ารวม 2 พันลบ., อายุ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี

ทันหุ้น-สู้โควิด :  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ AMATA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในวันนี้( 1 ต.ค.) บริษัทได้ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มีมูลค่ารวม 2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

 

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 500 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ต.ค. 2566 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี 

 

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1 พันล้านบาท มีอายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ต.ค.2568 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี 

 

หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 500 ล้านบาท มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ต.ค.2570 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี 

 

ส่วนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 1 เม.ย. และวันที่ 1 ต.ค.ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 1 เม.ย.2564 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง