บี.กริมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

บี.กริมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
TNN ช่อง16
25 ตุลาคม 2564 ( 18:47 )
32
บี.กริมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ให้ความสำคัญ  การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 


โดยมีการกำหนดแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แผนการจัดการภาวะวิกฤติ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงาน รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่ง “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี”


ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Committee) และคณะสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team) ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา ตัวแทนจากสายงานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงคณะทำงาน ซึ่งมีบทบาทในการตัดสินใจและกำหนดแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อลดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ 


ล่าสุด บี.กริม เพาเวอร์ ได้จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ร่วมกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี   ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2  ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี   โดยมีทีมผู้บริหาร บริษัท ฯ  และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมฯ ประกอบด้วย นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-การเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), นายพิชัย กาญจนรุจิวุฒิ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 จำกัด, นายโกวิท ความหมั่น ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2 จำกัด พร้อมนางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติในครั้งนี้ด้วย  


ที่มา :บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

ภาพประกอบ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง