รีเซต

เปิดโควต้าการกระจายวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

เปิดโควต้าการกระจายวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ
Ingonn
27 พฤษภาคม 2564 ( 12:30 )
3.7K
เปิดโควต้าการกระจายวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ

ในสถานการณ์ที่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 มีช่องทางให้เลือกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ไทยร่วมใจจากหน่วยงานสังกัดกทม. ตามจังหวัดที่มี อสม.ดูแล หรือการลงทะเบียนหน้างานตามจุดฉีดต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเผย ได้ระบุแผนการกระจายวัคซีนมีการพิจารณา ทั้งจากจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด พื้นที่ระบาด และพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว

 

 

ดังนั้นแผนการกระจายวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เช่น ขณะนี้มีการระบาดในเพชรบุรี นนทบุรี เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับการกระจายวัคซีน ไม่ว่าจะปรับแผนการกระจายวัคซีนอย่างไร ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนตามความสมัครใจ

 

 

 

 

 

 


วัคซีนในไทยเพียงพอรึเปล่า?


กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจัดหาวัคซีนมาให้แต่ละพื้นที่ ส่วนแผนการฉีดให้ประชาชนขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละพื้นที่ สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า จะจัดส่งวัคซีนให้ได้ตามแผนคือมิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีวัคซีนซิโนแวค และกำลังตรวจรับรองรุ่นการผลิต 2.5 ล้านโดส ซึ่งเดือนมิถุนายนนี้จะสั่งเข้ามาอีก 3 ล้านโดสเพื่อนำมาใช้ควบคู่กัน

 

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ จะใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นหลักตามที่มีวัคซีนเข้ามา ส่วนวัคซีนซิโนแวคเป็นส่วนเสริม ที่เริ่มมีการฉีดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

4 ปัจจัยการกระจายวัคซีน


1.จำนวนวัคซีนที่มี 


2.จำนวนประชากร 


3.สถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน 


4.กลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู แรงงาน เป็นต้น  

 

 

 

ซึ่งการกระจายวัคซีนต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของการระบาดเพื่อควบคุมโรค โดยอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในแต่ละชุด และปรับตามความเห็นและข้อแนะนำ ซึ่งล่าสุดประเด็นดังกล่าวได้เข้าสู่คณะที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน และปริมาณวัคซีนที่ประเทศไทยได้รับ

 

 


แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย


แผนจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 มิ.ย.-ก.ย.64 ประเทศไทยกำหนดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นวัคซีนหลักป้องกันโควิด-19 โดยรอบแรกมีการจัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 35 ล้านโดส เพื่อฉีดวัคซีนปูพรมเป็นเข็มที่ 1 ระหว่างมิ.ย.-ก.ย.64 จากนั้น ฉีดเข็มที่สอง ในเดือน ต.ค.- ธ.ค.64 โดยมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ


1.เพื่อให้ประชากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 50 ล้านคน ได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ภายใน ก.ย.64 ด้วยความสมัครใจ (จำเป็นต้องใช้วัคซีนชนิดอื่นเพิ่มเติมอีก 11 ล้านโดส)


2.มีการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่ระบาดรุนแรงให้สงบโดยเร็ว


3.เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง


4.เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ท่องเที่ยว และการเปิดประเทศตามแผนที่กำหนด

 

 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนในการฉีดวัคซีนโควิด-19


1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ภาครัฐและเอกชน


2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย


3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว


4.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


5.ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เช่น ครู พนักงานขับรถสาธารณะ นักเรียน/นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ


6.ชาวต่างชาติ/แรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

ลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่ในการฉีดวัคซีนโควิด มิ.ย.-ก.ย.64


ประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 1 ภายใน 4 เดือนแรก


1.จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ภายในมิ.ย.-ก.ค.64 รวมถึงจังหวัดที่มีแผนเปิดการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต ภายในมิ.ย.64

 

2.จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน และมีความเร่งด่วนเตรียมพร้อมรองรับ
สถานการณ์ภายหลังการระบาด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย สงขลา สระแก้ว ตาก มุกดาหาร นราธิวาส ระนอง หนองคาย สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) พังงา กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร 

 

3.จังหวัดที่เหลือ 55 จังหวัด


ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดให้บริการวัควีนเข็มที่ 1 ครบร้อยละ 70 ของประชากร


เดือน มิ.ย. -ภูเก็ต


เดือน ก.ค. - กทม. กระบี่ พังงา


เดือน ส.ค. - นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี


เดือน ก.ย. - 66 จังหวัด

 

 

 

 


การเตรียมความพร้อมเรื่องลงทะเบียนฉีดวัคซีน


ระยะที่ 1 ปัจจุบัน – 6 มิ.ย.64 ทยอยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตามโควต้าที่แต่ละหน่วยงาน/องค์กรได้รับ


1.ทำแผนกระจายวัคซีน แต่ละจังหวัดตามลำดับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


2.สำรวจหน่วยงานที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนทั้งหมดในระบบ 


3.แจ้งแผนการกระจายวัคซีน ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อกำหนด slot การจอง


4.เริ่มเปิดจอง และเตรียมความพร้อมในการฉีดวัควีนตามแผน

 

 

ระยะที่ 2 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป เริ่มฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ 


การเตรียมการหน่วยฉีดวัคซีน


1.สถานพยาบาลเป้าหมายการให้บริการ รพศ. รพท. รพช. รพ.รัฐอื่นๆ และรพ.เอกชน


2.ทุกสถานพยาบาลจัดบริการวัคซีนโควิดทุกวัน ตามความเหมาะสม


3.เพิ่มจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน กรณีที่มีความเหมาะสม

 

 

แต่ละสถานพยาบาล กำหนดทีมผู้รับผิดชอบการให้บริการวัคซีนเบื้องต้น ดังนี้

 

1.ทีมลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนและนัดหมาย


2.ทีมผู้ให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาล และรายงานผล


3.ทีมผู้ให้บริการวัคซีนเคลื่อนที่ (กรณีมีจุดฉีดนอกโรงพยาบาล)


4.ทีมบริหารจัดการวัคซีนและลูกโซ่ความเย็น


5.ทีมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

 

 


แผนกระจายวัคซีน 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด

 

1. กทม. จัดสรร มี.ค.-พ.ค. แล้ว 3.69 แสนโดส   / มิ.ย. 2.5ล้านโดส  / ก.ค. 2.5 ล้านโดส

 

2. นนทบุรี จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 5.22 หมื่นโดส  / มิ.ย. 6.4หมื่นโดส  / ก.ค.6.45แสนโดส  / ส.ค.3.65 แสนโดส

 

3. สมุทรปราการ จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 3.36 หมื่นโดส  / มิ.ย. 2.37 แสนโดส  / ก.ค.4.87 แสนโดส  / ส.ค.5.92 แสนโดส

 

4. ชลบุรี จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 7.65หมื่นโดส  / มิ.ย.5.4หมื่นโดส  / ก.ค.5.56แสนโดส  / ส.ค.7.46แสนโดส

 

5. เชียงใหม่ จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว7.76หมื่นโดส  / มิ.ย. 6.8 หมื่นโดส  / ก.ค.4.19แสนโดส  / ส.ค.2.38แสนโดส  / ก.ย.4.08แสนโดส

 

6. เพชรบุรี จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 1.62 หมื่นโดส  / มิ.ย.2.4หมื่นโดส  / ก.ค.8.4หมื่นโดส  / ส.ค.5.4หมื่นโดส  / ก.ย.1.75แสนโดส

 

7. ปทุมธานี จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 3.39หมื่นโดส  / มิ.ย. 6.7หมื่นโดส  / ก.ค.6.24แสนโดส  / ส.ค.3.54แสนโดส

 

8. สมุทรสาคร จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 1.07 แสนโดส  / มิ.ย.5.6หมื่นโดส  / ก.ค.3.36 แสนโดส  / ส.ค.1.68 แสนโดส

 

9. สุราษฎร์ธานี จัดสรร มี.ค.-พ.ค.แล้ว 6.52 หมื่นโดส  / มิ.ย. 8.8 หมื่นโดส  / ก.ค.4.27แสนโดส  / ส.ค.2.21 แสนโดส

 

10. ประจวบคีรีขันธ์ จัดสรรมี.ค.-พ.ค.แล้ว 2.23หมื่นโดส  / มิ.ย. 2.7หมื่นโดส  / ก.ค.9.9หมื่นโดส  / ส.ค.5.7หมื่นโดส  /ก.ย.1.99แสนโดส

 

 

จังหวัด

มี.ค.-พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กทม.3.69 แสนโดส2.5 ล้านโดส2.5 ล้านโดส  
นนทบุรี 5.22 หมื่นโดส6.4 หมื่นโดส6.45 แสนโดส3.65 แสนโดส 
สมุทรปราการ3.36 หมื่นโดส 2.37 แสนโดส4.87 แสนโดส5.92 แสนโดส 
ชลบุรี7.65 หมื่นโดส5.4 หมื่นโดส5.56 แสนโดส7.46 แสนโดส 
เชียงใหม่7.76 หมื่นโดส6.8 หมื่นโดส4.19 แสนโดส2.38 แสนโดส4.08 แสนโดส
เพชรบุรี 1.62 หมื่นโดส2.4 หมื่นโดส8.4 หมื่นโดส5.4 หมื่นโดส1.75 แสนโดส
ปทุมธานี 3.39 หมื่นโดส6.7 หมื่นโดส6.24 แสนโดส3.54 แสนโดส 
สมุทรสาคร1.07 แสนโดส5.6 หมื่นโดส3.36 แสนโดส1.68 แสนโดส 
สุราษฎร์ธานี 6.52 หมื่นโดส8.8 หมื่นโดส4.27 แสนโดส2.21 แสนโดส 
ประจวบคีรีขันธ์2.23 หมื่นโดส2.7 หมื่นโดส9.9 หมื่นโดส5.7 หมื่นโดส1.99 แสนโดส

 

 

 

 

10 จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสูงสุด มิ.ย. – ก.ย.

 

ทั้งนี้ หากดูข้อมูล 10 จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสูงสุด มิ.ย. – ก.ย. (แผนวันที่ 17 พ.ค. 64) จะพบว่า  

 


อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร

ประชากรทั้งหมด 7,699,174 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 5,389,422 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 369,631 คน

รอวัคซีน 5,019,791 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 5,020,000 โดส

 

 


อันดับ 2 จ.นครราชสีมา

ประชากรทั้งหมด 2,692,889 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,885,023 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 42,040 คน

รอวัคซีน 1,842,983 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,842,000 โดส

 

 


อันดับที่ 3 จ.ชลบุรี

ประชากรทั้งหมด 2,047,621 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,433,335 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 76,550 คน

รอวัคซีน 1,356,785 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,356,000 โดส

 

 


อันดับ 4 จ.สมุทรปราการ

ประชากรทั้งหมด 1,931,726 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,352,208 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 36,600 คน

รอวัคซีน 1,315,608 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,316,000 โดส

 

 

 


อันดับ 5 จ.ขอนแก่น

ประชากรทั้งหมด 1,837,004 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,285,903 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 30,780 คน

รอวัคซีน 1,255,123 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,255,000 โดส

 

 

 

อันดับ 6 จ.อุบลราชธานี

ประชากรทั้งหมด 1,799,873 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,259,911 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 23,980 คน

รอวัคซีน 1,235,931 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,236,000 โดส

 

 


อันดับ 7 จ.เชียงใหม่

ประชากรทั้งหมด 1,729,353 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,210,547 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 77,670 คน

รอวัคซีน 1,132,878 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,133,000 โดส

 

 


อันดับ 8 จ.นครศรีธรรมราช

ประชากรทั้งหมด 1,575,117 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,102,582 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 23,280 คน

รอวัคซีน 1,079,302 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,080,000 โดส

 

 


อันดับ 9 จ.นนทบุรี

ประชากรทั้งหมด 1,609,191 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,126,434 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 52,205 คน

รอวัคซีน 1,074,229 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,074,000 โดส

 

 


อันดับ 10 จ.อุดรธานี

ประชากรทั้งหมด 1,565,739 คน

ครอบคลุม 70% จำนวน 1,096,018 คน

ได้รับวัคซีนแล้ว มี.ค.-พ.ค. 25,430 คน

รอวัคซีน 1,070,588 คน

ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,071,000 โดส

 

 

 

จำนวนจุดฉีดวัคซีนและศักยภาพการฉีดวัคซีน (76 จังหวัด ไม่รวม กทม.)


จุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 993 แห่ง จำนวนที่ฉีดได้ 489,503 คน


โรงพยาบาลสนาม 261 แห่ง จำนวนที่ฉีดได้ 160,387 คน


จำนวนจุดให้บริการ On-site Registration 221 แห่ง จำนวนที่ฉีดได้ 129,978 คน


รวมศักยภาพในการฉีดวัคซีน 779,868 คน

 

 

 


ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 พ.ค.64 , กรุงเทพธุรกิจ , กรมควบคุมโรค , Hfocus

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง