รวม มี โรงพยาบาล เอกชน ที่ไหนบ้าง? เปิดขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด

รวม มี โรงพยาบาล เอกชน ที่ไหนบ้าง? เปิดขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด
TeaC
10 มิถุนายน 2564 ( 19:47 )
121.4K
1
รวม มี โรงพยาบาล เอกชน ที่ไหนบ้าง? เปิดขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด

 

ข่าววันนี้ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย เริ่มเปิดจองฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำหรับกลุ่มอาย 18-59 ปี ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และเช็กโรงพยาบาล เอกชน ที่ต้องการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนที่ต้องการ อาทิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

วันนี้ TrueID รวบรวมข้อมูลแต่ละโรงพยาบาล ที่เปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิด มาให้แล้ว จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย

 

 

ทั้งนี้ การศึกษาข้อมูล ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดให้เข้าใจเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แต่ละขั้นตอน แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลรับ หรือเอกชน ได้ปฏิบัติงานอย่างราบรื่นและปลอดภัยกันด้วยนะ

 

 

 

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

"แจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร“วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1

 

1️. เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

 

2️. องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

 

3️. องค์กร / หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

4️. องค์กร / หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด  

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท

 

*อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

 

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว" เช็กเลย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1

 

 

 

 

2. โรงพยาบาลวิมุต 

 

เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลที่จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด แก่ประชาชน (เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ฉีดวัคซีนโควิดที่ โรงพยาบาลวิมุต) โดยเริ่มฉีด มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีเกณฑ์ 4 กลุ่ม ดังนี้

 

 

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

3. กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่ม เช่น

 

 

 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไตวายเรื้อรังระยะ 5
 • โรคอ้วนที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
 • โรคหลอดเลือดสมอง

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 

 

 

1. ลงทะเบียนผ่าน LINE OA หมอพร้อม

2. ลงทะเบียนผ่าน QR-CODE / กด link เพื่อแสดงความจำนงค์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวิมุต

3. เมื่อ โรงพยาบาลวิมุต ได้รับวัคซีนจากรัฐ จะประกาศให้ทราบทาง LINE OA และ FACEBOOK รพ.วิมุต

 

 

หมายเหตุ : ท่านจะสามารถ จองวันและเวลา ที่จะมาฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลวิมุต โดยจองในระบบหมอพร้อม (เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

 

 

4. กลุ่มประชาชนทั่วไป 

 

โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนจองคิววัคซีนในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 

 

 

1. ลงทะเบียนผ่าน LINE OA หมอพร้อม

2. ลงทะเบียนผ่าน QR-CODE / กด link เพื่อแสดงความจำนงค์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวิมุต

3. เมื่อ โรงพยาบาลวิมุต ได้รับวัคซีนจากรัฐ จะประกาศให้ทราบทาง LINE OA และ FACEBOOK รพ.วิมุต

 

 

หมายเหตุ : ท่านจะสามารถ จองวันและเวลา ที่จะมาฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลวิมุต โดยจองในระบบหมอพร้อม (เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

 

 

 

3. โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) ในเขตคลองเตย 

 

 

เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี จัดสรรโดยรัฐบาล ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับประชาชนไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 

 

1. กด Link ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่นี่ https://www.medparkhospital.com/page/covid19-vaccine-registration

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3.แนบรูปหน้า บัตรประชาชน

4. พร้อมขอความยินยอมให้ทางโรงพยาบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ "หมอพร้อม" แทนผู้จะฉีดวัคซีนเอง

 

 

4. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

 

โดยมี 3 กลุ่ม (เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ฉีดวัคซีนโควิดที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

 

 

1. กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่ม

ซึ่งเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564

 

 

3. กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจองคิววัคซีนโควิด วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 1 สิงหาคม 2564

 

 

ขั้นตอนการจองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

 

1. ช่องทาง LINE OA หมอพร้อม

 

 • ลงทะเบียนผ่าน LONE OA หมอพร้อม COVID-19
 • จองวัคซีน ในระบบผ่าน LINE OA หมอพร้อม
 • เลือก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • เลือกวันและเวลาที่สะดวกมาฉีดวัคซีนโควิด
 • ท่านสามารถมาฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทใน "วันและเวลาที่จอง" ในรับหมอพร้อมได้เลย

 

 

2. ช่องทาง WALK IN โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

 

ติดต่อ "จุดลงทะเบียนจองวัคซีน" โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1 ชั้น 1 อาคารประชา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.64 เวลา 08.00-16.00 น.

 

 

3. ช่องทางทาง โทรศัพท์

 

โทร. 02-769-2000 ต่อ 1208 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.64 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

และมีประกาศเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

 

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • บี บี เอช โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
 • รพ.กรุงเทพ
 • รพ.กรุงเทพคริสเตียน
 • รพ.กลาง
 • รพ.การไฟฟ้านครหลวง
 • รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
 • รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง
 • รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รพ.ครู
 • รพ.คลองตัน
 • รพ.คลองสามวา
 • รพ.คามิลเลียน
 • รพ.จุฬาภรณ์ กทม.
 • รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 • รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
 • รพ.เจ้าพระยา
 • รพ.เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก มิลาด้า
 • รพ.เฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุ เณิอสเซอรี่โฮม
 • รพ.ซีจีเอช สายไหม
 • รพ.ซีจีเอช
 • รพ.เซนต์หลุยส์
 • รพ.เดอะซีเนียน สาขารัชดาภิเษก
 • รพ.ตากสิน
 • รพ.ทหารผ่านศึก
 • รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางนวเวช
 • รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก เอส วาย เอช
 • รพ.บางขุนเทียน 1
 • รพ.สหวิทยาการมะลิ
 • รพ.พิเอ็มจี
 • รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์
 • รพ.ธนบุรี
 • รพ.เปาโล เกษตร
 • รพ.มิตรประชา
 • รพ.วิชัยยุทธ
 • รพ.ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • รพ.เทพธารินทร์
 • รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ
 • รพ.ไทยนครินทร์
 • รพ.ธนบุรี 2
 • รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
 • รพ.นครธน
 • รพ.นพรัตน์ราชธานี
 • รพ.นมะรักษ์ เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็ง
 • รพ.นวุติสมเด็จย่า
 • รพ.บางนา 1
 • รพ.บางนากรุงเทพมหานคร
 • รพ.บางปะกอก 1
 • รพ.บางปะกอก 8
 • รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รพ.บางไผ่
 • รพ.บางโพ
 • รพ.บางมด
 • รพ.บำรุงราษฎร์
 • รพ.บี เอ็น เอช
 • รพ.บี,แคร์,เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • รพ.บุญญาเวช
 • รพ.บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ)
 • รพ.ปิยะเวท
 • รพ.เปาโลเมโมเรียล
 • รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
 • รพ.ผิวหนังอโศก
 • รพ.ผู้ป่วยเรื้อรังภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม
 • รพ.ผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2
 • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • รพ.พญาไท 1
 • รพ.พญาไท 3
 • รพ.พญาไท นวมินทร์
 • รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • รพ.พระราม 9
 • รพ.เพชรเวช
 • รพ.ฟันขนาดเล็ก
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.มงกุฎวัฒนะ
 • รพ.ฌเวชธานี
 • รพ.มาสเตอร์พิชโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง
 • รพ.มิชชั่น
 • รพ.ยันฮี
 • รพ.ราชพิพัฒน์
 • รพ.ราชวิธี
 • รพ.รามคำแหง
 • รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รพ.ราษฎร์บูรณะ
 • รพ.โรคปอดกรุงเทพ
 • รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • รพ.ลาดพร้าว
 • รพ.เลิดสิน
 • รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • รพ.วิภาราม
 • รพ.วิภาวดี-กรุงเทพมหานคร
 • รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
 • รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รพ.ศิรินโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง
 • รพ.ศิริราช
 • รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • รพ.สมิติเวช
 • รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์
 • รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • รพ.สินแพทย์
 • รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร
 • รพ.สุขุมวิท
 • รพ.เสรีรักษ์
 • รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ
 • รพ.หัวเฉียว
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
 • สถานพยาบาลเจตนิน
 • สถานพยาบาลนันอา
 • สถานพยาบาลพระราม 3
 • สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • สิรินาถ บึงกุ่ม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

 

 

 

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ให้คนกรุงเทพก่อน ลงจองฉีดวัคซีนโควิด

 

 

สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงกับระบบ หมอพร้อม ไว้แล้ว
ขอให้มาลงทะเบียน ไทยร่วมใจกรุงเทพฯ ปลอดภัย ฉีดวัคซีนโควิด  ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

 

1. ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com

2. แอปพลเคชัน เป๋าตัง

3. ร้านสะดวกซื้อ 

 • 7-eleven
 • Family Mar
 • Tops Daily
 • mini Big C

 

 

เริ่มลงทะเบียวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และสามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.

 

เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนหลังการลงทะเบียนไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย

 

 

1. ไปยังตามจุดเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งมีทั้งหมด 25 จุดด้วยกัน

2. พกบัตรประชาชนติดตัวทุกครั้ง เพื่อยืนยันตัว

3. รับการฉีดวัคซีน

4. นั่งรอเพื่อประเมินอาการ

5. รอใบนัดเข็ม 2

6. ยื่นใบนัดเข็ม 2 พร้อมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน

7. รับการฉีดวัคซีน

8. นั่งรอเพื่อประเมินอาการ

 

 

 

 

 

สอบถามการลงทะเบียน ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ทุกข้อสงสัย โทร. 1516

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี

 

 

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โพสต์ข้อความว่า จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน "นนท์พร้อม" ดังนี้

 

 

           1. MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
           2. เวสเกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต
           3. อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
           4. สนามฉีดไทรน้อย (แจ้งสถานที่แน่นอนภายหลัง)
           5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี (รอ set ระบบ cold chain ก่อนเปิดให้จอง)

 

 

วิธีการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน จ.นนทบุรี

 

1. ช่องทางที่ 1 สแกน QR code นนท์พร้อม

2. ช่องทางที่ 2 คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde-1rPxfoLTSV0jO6Kz7npJlhigvezFxCilMxCG9TJo4ueJw/viewform

3. กรอบข้อมูลให้เรียบร้อย

 

 

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

 

 

 • ระบบปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับระบบตรวจสอบรายชื่อและแจ้งนัดฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล หน้าเว็บไซต์ที่จะแล้วเสร็จ ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจ สสจ.นนทบุรี ต่อไป
 • ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้ว ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (link หรือ QR code สสจ.นนทบุรี) ไม่ต้องลงซ้ำแล้ว ใครมาสำรวจแค่บอกว่าลงทะเบียนแล้วช่องทางใด
 • ไม่ต้องสับสนเรื่องมีหลายช่องทาง ให้เลือกลงทะเบียนเพียงช่องทางเดียว เหตุที่ทำหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงทุกคนอย่างครอบคลุมที่สุด
 • วัคซีนส่วนใหญ่ที่มาเป็น AstraZeneca
 • ระบบตรวจสอบรายชื่อและแจ้งนัดฉีดวัคซีนเสร็จ วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม จะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจ สสจ.นนทบุรี ต่อไป
 • มีระบบ "นนท์พร้อม" เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไม่ได้
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ "นนท์พร้อม" จะได้ฉีดวัคซีนที่สนามฉีดนอกโรงพยาบาล

 


ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของแต่ละพื้นที่และจังหวัด ขอให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้จากสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด

 

 

 

จังหวัดชลบุรี

 


เปิดลงทะเบียนผ่าน Google Form ในการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ประสงค์เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ดังนี้

 

 • บุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • บุคคลที่มีโรคประจำตัว
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
 • ประชาชนทั่วไป
 • อาชีพที่ให้บริการคนจำนวนมาก
 • กลุ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 


สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3wIGDiB โดยจะมีการแบ่งเป็นอำเภอ

 

 

จังหวัดสมุทรปราการ

 


สำหรับชาวสมุทรปราการ สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดผ่านช่องทางนี้

 

 

 

แบ่งออกเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ดังนี้

 

 

 • บุคลากรทางการแพทย์ภาคเอกชน/ผู้สูงอายุ/ประชาชน7กลุ่มโรค/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด/ห้างสรรพสินค้า
 • สถานศึกษา
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มผู้สื่อข่าว
 • ศาสนสถาน
 • บุคลากรภาคขนส่ง

 

 

หากมีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้ว ให้กรอกแบบสำรวจข้างต้นไปพร้อมกัน หากได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนจากช่องทางใดก่อน ให้ไปรับวัคซีนจากช่องทางนั้น

 

 

จังหวัดภูเก็ต

 

 

ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.comโดยแบ่งออกเป็น

 

 

 • การขอรับวัคซีนสำหรับองค์กร
 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ขอให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดเช่นกัน

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

เปิดระบบรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ผ่านเว็บไซต์ "กำแพงเมือง" เริ่มเปิดใช้งานวันแรก 1 มิ.ย. 64 

 

 

 • ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน
 • จะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับ
 • หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง