รีเซต

สแกน AMATA เพิ่มทุน RO กดดันราคาหุ้นระยะสั้น-พื้นฐานไม่เปลี่ยน

สแกน AMATA เพิ่มทุน RO กดดันราคาหุ้นระยะสั้น-พื้นฐานไม่เปลี่ยน
ทันหุ้น
14 กันยายน 2563 ( 10:53 )
493
สแกน AMATA เพิ่มทุน RO กดดันราคาหุ้นระยะสั้น-พื้นฐานไม่เปลี่ยน

ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.เอเชีย พลัส หรือ ASPS  สแกน AMATA แนะนำ "ซื้อ" ประเมินมูลค่าพื้นฐาน 35.70 บาท ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 83 ล้านหุ้น ที่ AMATA เสนอขาย 11.80 บาท/หุ้น โดยจะนำเงินไปพัฒนานิคมฯในเมียนมาร์ รองรับการเติบโตในระยะยาวที่จะได้รับประโยชน์เพราะฐานการผลิตกำลังย้ายออกจากจีนมาในอาเซียน XR วันที่ 18 ก.ย. 2563 และชำระราคาช่วงวันที่ 9-16 ต.ค. 2563

 

วันที่ 11 ก.ย. 2563 ผู้ถือหุ้น AMATA อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคา 11.80 บาท/หุ้น จัดสรรเป็นจำนวน 83 ล้านหุ้น (พาร์ 1 บาท) แบบ Right Offering อัตรา 12.8554217 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ราคาเพิ่มทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 10 วันทำการย้อนหลัง (26 ส.ค. 2563 - 10 ก.ย. 2563) หักด้วยส่วนลด 12% ของราคาตลาด กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือ XR วันที่ 18 ก.ย. 2563 โดยสามารถจองซื้อ และชำระราคาได้ในช่วงวันที่ 9-16 ต.ค. 2563

 

แม้ราคาหุ้นอาจมีแรงกดดันระยะสั้นปัจจุบัน แต่เชื่อว่าตลาดตอบรับไปแล้วระดับหนึ่งสะท้อนจากราคาหุ้นที่ปัจจุบันปรับฐานลดลง 17.3% นับจากวันที่ 24 ก.ค. 2563 ที่ AMATA แจ้ง ตลท.ว่าจะมีการขอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 83 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.8% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จุดประสงค์เพิ่มทุนเพื่อต้องการระดมเงินทุนไปใช้พัฒนาโครงการ Yangon Amata Smart & Eco City ในเมียนมาร์ ซึ่งเป็นนิคมฯ ขนาด 2,000 เอเคอร์ (5,060 ไร่) ที่ AMATA เข้าถือหุ้น 80% และ 20% โดย Department Development, Ministry of Construction รัฐบาลเมียนมาร์

 

โดยคาดว่า AMATA จะไดัรับเงินเพิ่มทุน 979 ล้านบาท (กรณีเสนอขายได้ทั้งหมด) และจำนวนหุ้นสามัญจะเพิ่มเป็น 1,150 ล้านหุ้น (เดิม 1,067 ล้านหุ้น) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังอนุมัติให้มีการผ่อนผันการทำ Tender Offer ของคุณ วิกรม กรมดิษฐ์ (สามารถจองซื้อเกินสิทธิ์ได้ไม่เกิน 530 ล้านบาท) อาจทำให้สัดส่วนถือหุ้นก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ที่ 25% 

 

ทั้งนี้หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิ์แบบ RO และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (PP) รวมถึงนักลงทุนสถาบันในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดฐานธุรกิจของ AMATA ครอบคลุม 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม และเมียนมาร์ ช่วยให้ได้ประโยชน์เต็มที่ รองรับฐานการผลิตที่ทยอยย้ายออกจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียน 

 

ระยะยาวพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง แนะนำซื้อ FV ที่ 35.70 บาท อิง NAV คาดการณ์กำไรปี 2563 เติบโต 17.8%YoY จากปี 2563 น่าจะมีกำไร 1.2 พันล้านบาท

 

ความเคลื่อนไหวของหุ้น AMATA อยู่ที่ 12.70 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ 1.55% มูลค่าการซื้อขาย 25.49 ล้านบาท

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง