รีเซต

จุรินทร์ มอบโฉนดทำกินคืนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูอีสาน 20 จว. ชาวบ้านหนุน"ทำได้ไว ทำได้จริง"

จุรินทร์ มอบโฉนดทำกินคืนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูอีสาน 20 จว. ชาวบ้านหนุน"ทำได้ไว ทำได้จริง"
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 18:30 )
88
จุรินทร์ มอบโฉนดทำกินคืนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูอีสาน 20 จว. ชาวบ้านหนุน"ทำได้ไว ทำได้จริง"

อีสานม่วนซื่น! จุรินทร์ มอบโฉนดทำกินคืนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูอีสาน 20 จังหวัด ชาวบ้านหนุน”ทำได้ไว ทำได้จริง”พร้อมลุยฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ “กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด”

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินทำกินคินแก้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ดำเนินการ ในโครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ โรงแรมสยามแกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยินดีกับเพื่อนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนและได้รับโฉนดคืน โฉนดที่ได้รับคืนไปนั้นคือต้นทุนที่จะใช้ในการทำการเกษตร เพื่อยังชีพต่อไปในอนาคต ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ภารกิจของกองทุนมี 1.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2.ฟื้นฟูเกษตรกร ทั้งสองเรื่องจะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอนุกรรมการจังหวัดในที่ประชุมนี้ 20 จังหวัดของภาคอีสานจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะต้องเข้าไปช่วยดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมาย ขอให้อนุกรรมการจังหวัดลงไปช่วยเร่งรัดดำเนินการทั้งหนี้และการฟื้นฟู เราอนุมัติการจัดตั้งอนุกรรมการจังหวัดครบหมดแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ กฎหมายของกองทุนฟื้นฟูถึงเวลาต้องแก้ ขณะนี้ไปถึงขั้นตอนของวุฒิสภาแล้ว เดิมที่เข้าไปช่วยแก้ไขหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กองทุนฟื้นฟูจะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ต่อไป จะช่วยเกษตรกรในวงกว้างมากขึ้น ไปตรงหัวใจของปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้ทุกคน และมาเข้าสู่กระบวนการซื้อหนี้และฟื้นฟูต่อไป

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ด้านการอนุมัติงบประมาณนั้นตั้งแต่ตนเข้ามาทำหน้าที่ได้ให้กองทุนฯไปจัดการหนี้ 1,328 ล้านบาท อนุมัติเป็นวงเงินแก้หนี้ 1,000 ล้านบาทโดยจะสามารถแก้หนี้ให้เกษตรกรในปี2563 ได้ 2,700 รายเป็นอย่างน้อย และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้มีมติให้มีการขยายการช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาทได้เป็น 5 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ต้องชำระดอกเบี้ย ที่เรียกว่าค่าบริการร้อยละ 1 นั้นที่ประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูมีมติ ว่าให้ไปหารือกับกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้องว่าสามารถไม่คิดค่าบริการร้อยละ 1 ได้หรือไม่ ถ้าได้จะมีมติให้งดการคิดค่าบริการ เพื่อให้ผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้นและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้เร็วขึ้น

 

“นอกจากนั้นกระบวนการฟื้นฟูเกษตรกรของกองทุนที่ผ่านมามีจุดอ่อนอยู่เรื่องหนึ่ง คือเน้นในเรื่องของการทำการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ มีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จน่าชื่นชมแต่ยังขาดเรื่องการตลาด ทำให้การผลิตที่ออกมาบางครั้งไม่รู้จะไปขายใคร ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด“ที่กระทรวงเกษตรฯกับกระทรวงพาณิชย์จับมือร่วมกันเดินหน้าเป็นวิสัยทัศน์ประเทศต่อไปในอนาคตนั้นจะใช้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิตโดยงานนี้จะให้ ‘กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด’ต่อไปนี้พาณิชย์จะเข้ามาทำงานร่วมกับกองทุนฯ ให้ความเห็นให้คำแนะนำ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยภาคอีสานเป็นภาคแรกที่จะทำเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเพราะได้มีการพูดคุยกันแล้วระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยพาณิชย์จังหวัดทั้ง 20 จังหวัดของภาคอีสาน ประชุมร่วมกับอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และขอแสดงความชื่นชม จากนี้พาณิชย์จังหวัดจะเข้ามาเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูด้วยเพื่อมาร่วมทำหน้าที่ฟื้นฟูเกษตรกร ผมยินดีที่จะอุทิศกำลังกายกำลังใจและเวลาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเราให้สำเร็จและเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและถัดจากนี้ไป” นายจุรินทร์ กล่าว

 

สำหรับโครงการนี้ นายจุรินทร์ พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญธีย์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางรัชฎากรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้เวลาพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับเหล่าเกษตรกร เยี่ยมชมบูธวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพโดยการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนฟื้นฟูฯมาดำเนินการและยังขาดช่องทางสนับสนุนด้านการขาย จากนี้ไปจะประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการทำงานให้นโยบายประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง