รีเซต

จุรินทร์แนะ รัฐ-เอกชน ร่วมมือฝ่าปัญหาเศรษฐกิจโลก 4 ด้าน

จุรินทร์แนะ รัฐ-เอกชน ร่วมมือฝ่าปัญหาเศรษฐกิจโลก 4 ด้าน
TNN ช่อง16
28 พฤศจิกายน 2565 ( 11:12 )
23
จุรินทร์แนะ รัฐ-เอกชน ร่วมมือฝ่าปัญหาเศรษฐกิจโลก 4 ด้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ Enhancing Trade Facilitation for Thailand Competitiveness : เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยว่า โลกและประเทศไทยยังเผชิญปัญหาและสิ่งท้าทาย อย่างน้อย 4 เรื่อง คือ

1. ปัญหาโควิด ซึ่งยังไม่รู้ว่า จะจบลงเมื่อใด

2.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ เกิดการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายข้าง ทำให้เกิดมวยยักษ์สองคู่ คือ 1.) รัสเซีย-ยุโรป เป็นผลมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เกิดวิกฤติอาหาร-พลังงาน 2.) สหรัฐฯ-จีน ในทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน 

ซึ่งขณะนี้มีการรวมตัวของประเทศในด้านเศรษฐกิจ ทั้ง RCEP CPTPP อินโด-แปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยคงต้องแสดงจุดยืนให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ภูมิรัฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร 

3.ปัญหาการกีดกันทางการค้า ซึ่งจะมีรูปแบบใหม่เข้ามามากขึ้นในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี การให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่นำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นผูกกับการค้าและการลงทุน เช่น มาตรกาลดคาร์บอนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเหรียญ 2 ด้านคือด้านบวกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลกในอนาคต แต่อีกด้านอาจเป็นการนำเรื่องนี้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมรับมือ

4. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งปี 64 เศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 6 แต่ปีนี้แนวโน้มจะเหลือแค่ร้อยละ 3.2 และปีหน้าจะเหลือแค่ร้อยละ 2.7 สะท้อนให้เห็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลดลง อาจกระทบตัวเลขทั้งการลงทุน การค้า การส่งออกและการท่องเที่ยว ต้องเร่งจากมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนแก้ไขปัญหานี้ต่อไปในอนาคต 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง