รีเซต

"จุรินทร์" เยี่ยมตลาดกาดภูดอยวันค่ำฯ เชียงใหม่ เปิดพาณิชย์ลดราคา ครั้งที่ 20

"จุรินทร์" เยี่ยมตลาดกาดภูดอยวันค่ำฯ เชียงใหม่ เปิดพาณิชย์ลดราคา ครั้งที่ 20
TNN ช่อง16
29 ตุลาคม 2565 ( 16:14 )
56
"จุรินทร์" เยี่ยมตลาดกาดภูดอยวันค่ำฯ เชียงใหม่ เปิดพาณิชย์ลดราคา ครั้งที่ 20นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด “คาราวาน พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน ครั้งที่ 20” ที่กาดภูดอยวันค่ำ บ้านสวนภูดอย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมตลาด ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นที่ เพื่อช่วยกันสนับสนุนนโยบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ในจังหวัด ในประเทศ เพราะเชียงใหม่ เป็นดินแดงแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองชัดเจน การฟ้อนเล็บ เป็นอัตลักษณ์ที่งดงาม รวมถึงตลาดชุมชน ที่จะต้องเกิดขึ้น เพื่อดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อดึงผู้ซื้อ ผู้ค้า นักท่องเที่ยวทั้ง ไทย และต่างประเทศ มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกาดภูดอยวันค่ำ ถือเป็นการนับหนึ่งที่สนองนโยบายดังกล่าว และถ้าสำเร็จ จะพัฒนาเป็นตลาดต้องชม สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 20-30 ล้านบาทต่อปี ที่กระทรวงพาณิชย์จะมาช่วยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ทั้งงบประมาณ หลักคิด การตลาด องค์ความรู้ พัฒนาตลาด ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 200 แห่ง สำหรับเชียงใหม่มี 3 แห่งคือ กาดแม่โจ้ / กาดจริงใจ และกาดม่วนใจ๋  


ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า กาดวันค่ำ มีวัตถุประสงค์ในการเปิดตลาด เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า สนับสนุนชาวบ้านให้มีที่ทำมาหากินแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ฝึกอาชีพ ในบรรยากาศธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมความตระหนักในการร่วมรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง