รีเซต

รณรงค์ไม่ บูลลี่ (Bully) ยุติความรุนแรงทุกมิติ ในโรงเรียน

รณรงค์ไม่ บูลลี่ (Bully) ยุติความรุนแรงทุกมิติ ในโรงเรียน
TNN ช่อง16
28 พฤษภาคม 2566 ( 12:19 )
69
รณรงค์ไม่ บูลลี่ (Bully) ยุติความรุนแรงทุกมิติ ในโรงเรียน

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ. 5) โรงพยาบาลตำรวจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้ดูแลเพจ Because We Care เปิดกิจกรรมโครงการ “รัก...ในวัยเรียน”  ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการยุติการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมถึงการบูลลี่ (Bully) ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล เปิดเผยว่าความรุนแรงด้วยการใช้คำพูดที่เป็นการล้อเลียน ดูหมิ่น และเหยียดหยามผู้อื่น หรือที่เรียกว่า "การบูลลี่ (Bully)" พบว่าผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกาย  โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการบูลลี่ในเด็กและเยาวชนมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น    //  เพจ Because We Care และ ภาคีเครือข่าย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยุติ และลดปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อเด็กและเยาวชน ด้วยการฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชน


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้แก่ กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย (Cyber Bullying)” , กิจกรรม “เพศกับวัยรุ่น” , การจัดนิทรรศการโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” การเฝ้าระวังปัญหาสังคม และการแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกรูปแบบ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง