รีเซต

GCAP ขายหุ้น"สบายใจมันนี่" ทั้งหมด มูลค่า 9 ลบ.

GCAP ขายหุ้น"สบายใจมันนี่" ทั้งหมด มูลค่า 9 ลบ.
ทันหุ้น
29 ธันวาคม 2564 ( 09:48 )
310
GCAP ขายหุ้น"สบายใจมันนี่" ทั้งหมด มูลค่า 9 ลบ.

ทันหุ้น-บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ GCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการขายหุ้นบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 100% โดยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 ทางฝ่ายจัดการได้ดำเนินการขายหุ้นให้กับนายณัฏฐ์ ธนธัชยันต์กิจ ราคารวม 9 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าการขายหุ้นจะได้ประโยชน์กับบริษัทสูงสุด 

 

โดยมีเงื่อนไขการชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ดังนี้

1.ผู้ซื้อ ชำระเงินจำนวน 5 ล้านบาท ในวันที่ 28 ธ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันทำสัญญา 

2. ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4 ล้านบาท ผู้ซื้อจะชำระให้ในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เดือนละ 1 ล้านบาท โดยชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า จำนวน 4 ฉบับ 

 

ทั้งนี้จากรายงานความเห็นของบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้ประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด จากงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน โดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ในการประเมินมูลค่ารายงานว่าบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ไม่มีมูลค่ากิจการคงเหลือ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง