รีเซต

TQM ขายหุ้น 'อีซี่ เลนดิ้ง' รับเงิน 12 ล้าน เพิ่มสภาพคล่อง ลงทุนโครงการใหม่

TQM ขายหุ้น 'อีซี่ เลนดิ้ง' รับเงิน 12 ล้าน เพิ่มสภาพคล่อง ลงทุนโครงการใหม่
มติชน
27 ธันวาคม 2564 ( 11:18 )
65
TQM ขายหุ้น 'อีซี่ เลนดิ้ง' รับเงิน 12 ล้าน เพิ่มสภาพคล่อง ลงทุนโครงการใหม่

ข่าววันนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจง ตลาดหลักทรัพย์ เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติขายหุ้น บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด บริษัทย่อย ให้กับบุคคลภายนอก และ กรรมการบริษัท ทีคิมเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่

 

1.นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์ กรรมการบริหาร
2. นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอิสระ
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ
4. นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ

 

โดยจะเข้าซื้อจำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ กรรมการบริษัทและผู้จะเข้าซื้อในราคาทั้งสิ้น 12,000,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่การประกอบธุรกิจ และนำมาลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง