รีเซต

ครม.ไฟเขียว เก็บภาษีขายหุ้นอัตรา 0.1% ปีแรกเริ่มที่ 0.05%

ครม.ไฟเขียว เก็บภาษีขายหุ้นอัตรา 0.1% ปีแรกเริ่มที่ 0.05%
TNN ช่อง16
29 พฤศจิกายน 2565 ( 17:59 )
118
ครม.ไฟเขียว เก็บภาษีขายหุ้นอัตรา 0.1% ปีแรกเริ่มที่ 0.05%รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอ เรื่องการเก็บภาษีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  โดยจะให้มีการจัดเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งจะให้โบรกเกอร์เป็นผู้จัดเก็บให้ เพราะต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อขายหุ้นอยู่แล้ว 


ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีหุ้นจะมีทุกเดือนเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นปีแรกหลังกฎหมายบังคับใช้ จะให้เก็บในอัตราเพียงร้อยละ 0.05 ก่อน เพื่อให้ตลาดมีระยะเวลาในการปรับตัวประมาณ 90 วัน  


รวมถึงกระทรวงการคลังยังได้เสนอมาตรการภาษีช้อปดีมีคืน ที่ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วง วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 มาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และ หากมีรายจ่ายที่ออกเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท


สำหรับแนวคิดกระทรวงการคลังในการให้กลับมาเก็บภาษีการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax ที่จะเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.10 (อัตราตามมาตรา 91/6(1)) ของมูลค่าที่ขาย แต่ภาษีดังกล่าวนี้ได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน หรือนานกว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากกลับมาจัดเก็บอีกครั้งก็จะมีส่วนเพื่อรายได้เข้ารัฐมากขึ้นด้วย 


ด้าน ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังทำงานร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการเตรียมการสำหรับกระบวนการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เพื่อให้มีภาระต้นทุนที่ต่ำ และมีประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งอุตสาหกรรม และจะเตรียมข้อเสนอในรายละเอียดการจัดเก็บภาษีให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนจากผู้ลงทุนในบางประเภทธุรกรรมหากมีการจัดเก็บ ซึ่งจะแจ้งข้อมูลความคืบหน้าให้ทราบต่อไปภาพ 
ภาพ ,AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง