รีเซต

“ภาษีที่ดิน 2566” ใครยังไม่ชำระรีบด่วน! หมดเขต 31 ส.ค. จ่ายได้ 3 ช่องทาง

“ภาษีที่ดิน 2566” ใครยังไม่ชำระรีบด่วน! หมดเขต 31 ส.ค. จ่ายได้ 3 ช่องทาง
TNN ช่อง16
18 สิงหาคม 2566 ( 16:10 )
153
“ภาษีที่ดิน 2566” ใครยังไม่ชำระรีบด่วน! หมดเขต 31 ส.ค. จ่ายได้ 3 ช่องทาง

“ภาษีที่ดิน 2566”  ปลายเดือนสิงหาคมนี้ เป็นวันสุดท้ายในการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ต้องไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถจ่ายได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 


1. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต (ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่)

2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

3. Mobile Banking ผ่านบริการ BMA Tax Map ซึ่งการชำระผ่านธนาคาร หรือ Mobile Banking จะได้รับใบเสร็จภายใน 5-7 วัน


สำหรับใบแจ้งประเมินภาษี ได้ถูกจัดส่งไปที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว แต่หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หาใบแจ้งฯ ไม่ได้จริงๆ สามารถติดต่อที่สำนักเขตเพื่อตรวจสอบและขอชำระได้


อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในวันที่ 31 ส.ค. นี้ จะต้องเสียภาษี รวมทั้ง “เบี้ยปรับ” ขั้นต่ำ 10% สูงสุด 40% และ “เงินเพิ่ม” อีก 1% ของยอดภาษีค้างชำระ โดยหากชำระก่อนออกหนังสือเตือน จะมีเบี้ยปรับ 10% หากชำระภายในวันที่กำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน จะมีเบี้ยปรับ 20% และหากชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน จะมีเบี้ยปรับ 40% และหากไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกระงับการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินกับสำนักงานที่ดินฯ ด้วย


กรณีประชาชนมีข้อติดขัด สามารถขอผ่อนชำระได้ 3 งวด โดยงวดที่ 1 กำหนดชำระภายในเดือนส.ค. งวดที่ 2 ภายในเดือนก.ย. และงวดที่ 3 ภายในเดือนต.ค. แต่จะต้องติดต่อกับฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการขอผ่อนชำระภายในวันที่ 31 ส.ค. นี้เท่านั้น


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร 02-224 2946


ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก : TNN ONLINE 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง