รีเซต

กทม. แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินฯ ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน หากไม่ถูกต้องให้ยื่นแก้ไข

กทม. แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินฯ ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน หากไม่ถูกต้องให้ยื่นแก้ไข
TNN ช่อง16
5 มกราคม 2567 ( 13:48 )
506
กทม. แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินฯ ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน หากไม่ถูกต้องให้ยื่นแก้ไข

กทม. แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน หากไม่ถูกต้องให้รีบยื่นคำร้องต่อสำนักงานเขต


นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2567 นี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) โดยจะดำเนินการแจ้งให้ประชาชนผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินให้ถูกต้อง 


ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีพบว่ารายการทรัพย์สินไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อสำนักงานเขตที่ที่ดินตั้งอยู่ จากนั้นจะมีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567 และแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนมิถุนายน 2567


ในส่วนของภาษีป้าย ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นติดอยู่ ภายในเดือนมีนาคม 2567 โดยระยะเวลาการชำระภาษีคือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 2946 หรือติดต่อที่สำนักงานเขต
ข้อมูลจาก กทม.

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง