รีเซต

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 กทม.ประกาศขยายเวลาชำระภาษีถึงเมื่อไหร่?

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 กทม.ประกาศขยายเวลาชำระภาษีถึงเมื่อไหร่?
TeaC
26 มิถุนายน 2565 ( 11:27 )
4.5K
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 กทม.ประกาศขยายเวลาชำระภาษีถึงเมื่อไหร่?

ข่าววันนี้ กทม.ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 ถึงเมื่อไหร่? วันนี้จะชวนมาตรวจสอบการชำระภาษีอย่างถูกต้องกัน

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565

กทม.ประกาศขยายเวลาชำระภาษีถึงเมื่อไหร่?

เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ต่อจากกรอบระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 ม.ค. 65 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการขยายกำหนดเวลาต่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2565  


 2. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565


 3. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้


  งวดที่ 1 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  งวดที่ 2 จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565
  งวดที่ 3 จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565  


 4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565


 5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565 

 

 

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามนี้

 1. สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
 2. QR CODE ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. กทม.มีการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

 

โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 1. สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
 2. สแกน QR CODE ในใบแจ้งการประเมินเพื่อยื่นคำร้องคัดค้านฯ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ยื่นคำร้องคัดค้านฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของฝ่ายรายได้แต่ละสำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่


ในส่วนของช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพมหานครได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนี้

 1. สำนักงานเขต
 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. บัตรเครดิตประเภท Visa และ Master ของธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่ง หรือบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต
 5. ทำรายการชำระเงินข้ามธนาคารด้วย Barcode หรือ QR Code

 

 โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ได้ที่

 • เว็บไซต์สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร https://www.fdbma.net/
 • ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
 • กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3070 หรือ 0 2224 8266

 

ขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีของตนพร้อมชำระภาษีถึงเมื่อไหร่?


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล ตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีของตนพร้อมชำระภาษีภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 เนื่องจาก “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ถือว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งภาษีที่จัดเก็บได้กรุงเทพมหานครจะนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญในระยะยาวต่อไป

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง