‘บิ๊กตู่’หารือทูตบรูไนฯ ย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ส่งเสริมความร่วมมือเป็นรูปธรรม

‘บิ๊กตู่’หารือทูตบรูไนฯ ย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ส่งเสริมความร่วมมือเป็นรูปธรรม
ข่าวสด
23 มิถุนายน 2564 ( 19:46 )
8
‘บิ๊กตู่’หารือทูตบรูไนฯ ย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ส่งเสริมความร่วมมือเป็นรูปธรรม

 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับบรูไนฯ ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่น พร้อมทั้งขอบคุณเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมหวังว่าเอกอัครราชทูตบรูไนฯ จะมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีโลก

 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของเอกอัครราชทูตบรูไนฯ คนใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ทั้งสองมีศักยภาพร่วมกัน

 

ด้านเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนฯ มีความใกล้ชิดกันเสมือนเพื่อนที่สนิท โดยในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันมาโดยตลอด รวมถึงมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข พร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

 

ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลบรูไนฯ ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบรูไนฯ ทั้งในเรื่องการฉีดวัคซีนและการเดินทางกลับประเทศ

 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไทยและบรูไนฯ ยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และอุตสาหกรรมฮาลาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์แห่งชาติของบรูไนฯ (Wawasan 2035)

 

สำหรับประเด็นความร่วมมือพหุภาคี นายกรัฐมนตรีชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายหลายประเด็นในช่วงปีนี้ ยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่แข็งขันของบรูไนฯ ในเวทีอาเซียน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาเซียนควรกระชับความร่วมมือกันในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อาทิ ปัญหาโลกร้อน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขยะทะเล เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง