รีเซต

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ภูมิคุ้มกันร่างกายควรขึ้นเท่าไหร่ เช็กเลย!

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ภูมิคุ้มกันร่างกายควรขึ้นเท่าไหร่ เช็กเลย!
Ingonn
16 ตุลาคม 2564 ( 15:23 )
2.5K
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ภูมิคุ้มกันร่างกายควรขึ้นเท่าไหร่ เช็กเลย!

หลังฉีดวัคซีน ภูมิโควิด-19 ต้องขึ้นเท่าไหร่ ร่างกายถึงจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 ได้?  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใครๆหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วอยากรู้มากที่สุด บางคนไปตรวจภูมิคุ้มกันมา ได้ภูมิเยอะ บางคนได้ภูมิน้อย จะส่งผลอะไรไหม วันนี้ TrueID ได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกข้อสงสัยแล้ว


“การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด” เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนหรือตรวจหลังติดเชื้อ ซึ่งการตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อทราบระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้สามารถยืนยันว่าป้องกันการติดเชื้อได้ 100% หากผ่านไปสักระยะหนึ่ง ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงได้ ก็จะทำให้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่ต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนโควิดอีกครั้ง

 

“ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19” คืออะไร

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 คือ การตรวจระดับภูมิต้านทาน (Antibody) ชนิด IgG หรือ IgM ในร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากที่เคยได้รับเชื้อมาก่อนหรือหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด-19  

 


ใครต้องตรวจภูมิคุ้มกันโควิด

  • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิต้านทานตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ
  • ผู้ที่ต้องการทราบความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

 


ทำไมต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด

  • เพื่อรู้ว่าระดับภูมิคุ้มที่สูงพอจะช่วยยับยั้งไวรัสได้
  • ตามธรรมชาติ หลังการติดเชื้อหรือรับวัคซีน ระดับภูมิคุ้มกันจะค่อย ๆ ลดลงตามเวลา ซึ่งภูมิตั้งต้นที่มีระดับสูงการลดลงจะใช้เวลานานกว่า ทำให้สามารถป้องกันได้มากกว่า
  • อธิบายได้ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนไปนานแล้ว อาจจะยังติดเชื้อได้ แต่ก็อาจจะไม่แสดงอาการรุนแรง เพราะมีภูมิที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสได้ในภายหลัง
  • แม้ว่าเชื้อกลายพันธุ์จะมีความจำเพาะต่อภูมิต้านทานต่อวัคซีนลดลง แต่ภูมิต้านทานในระดับสูงยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีในระดับหนึ่ง
  • ช่วยลดและป้องกันการติดเชื้อ
  • หากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของโรคไปได้มาก

 


ควรตรวจวัดภูมิคุ้มกันร่างกายตอนไหน

  • ตรวจได้หลังจากรับวัคซีนโควิด ครบครบ 2 โดส อย่างน้อย 14 วัน หรือ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
  • ตรวจได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 4 สัปดาห์

 


เช็กระดับภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีนโควิด

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภูมิคุ้มกัน 76.52% 

วัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกัน 78.65% 

วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ภูมิคุ้มกัน 271.17% 

 


ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ภูมิสูงไหม

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค ระบุว่า ผลการทดลอง ระหว่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช พบว่า ระดับของภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม จะมีค่าลดลงร้อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งทุกๆ 40 วัน ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มนานกว่า 60 วัน จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มไม่เกิน 60 วัน

 

ระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยในหกสิบวันแรกหลังฉีดวัคซีนครบสองเข็ม เทียบเคียงได้รับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการประมาณร้อยละ 60-70 แต่ในกลุ่มทีได้รับวัคซีนครบสองเข็มเกินหกสิบวัน พบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบมีอาการลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50

 

ยังไม่มีข้อมูลให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็ม ในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า และสายพันธุ์แอลฟ่า

 

ระดับของภูมิคุ้มกันโดยรวม มีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุ โดยกลุ่มที่อายุสี่สิบปีขึ้นไป มีระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่าสี่สิบปี

 


ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด มีวิธีไหนบ้าง

1.การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Rapid Screening Test คือ การตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG  โดยการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่าร่างกายมีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน เหมาะสำหรับ “ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยมีการติดเชื้อโควิด-19” ใช้เวลาในการรอผลเพียง 30 นาที
 

2.การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Quantitative เป็นการตรวจหาเชิงปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อส่วนของ Spike Protein  สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่ามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน หลังจากเคยติดเชื้อมาหรือหลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว ในหน่วย AU/ml ว่าร่างกายมีปริมาณภูมิคุ้มกันเท่าไร โดยใช้เวลารอผลเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
 

3.การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Covid-19 Neutralizing Antibody เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน ดูความสามารถในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อไวรัส Covid-19 และตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG  ซึ่งวิธีนี้จะรายงานผลว่าในร่างกายของเรามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน  และสามารถตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้ ระยะเวลาการรอผลคือ 5 วันทำการ
 

 

 

ข้อมูลจาก theworldmedicalcenter , ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 , โรงพยาบาลนนทเวช , เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง