รีเซต

รัฐบาลแนะผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟรี

รัฐบาลแนะผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟรี
TNN ช่อง16
14 มีนาคม 2567 ( 11:10 )
13
รัฐบาลแนะผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฟรี

รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ที่รับผิดชอบโดยตรงเล็งเห็นว่าเด็กอาจเสี่ยงติดโรคหัดและไอกรน ที่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ อาจส่งผลให้สียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งสถานการณ์โรคหัดในปี 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กลดลงเหลือ 86.4% จากเกณฑ์มาตรฐาน 95% อาจนำไปสู่การระบาดของโรคได้ 

      

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  รัฐบาลมีความห่วยใยการป่วยด้วยโรคหัด และไอกรน อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัว และช่วงหลังก็เริ่มพบในเด็กอายุมากกว่า 5 ปีเพิ่มขึ้น ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน โดยการเข้าถึงวัคซีนไอกรนในเด็กไทยที่ครบโดส 5 เข็ม ในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึง 90% ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าให้มีการฉีดถึง 100%


“รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน เชิญชวนให้นำบุตรหลานของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ซึ่งเป็น 1 ในวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นการฉีดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบการได้รับวัคซีนพื้นฐานของลูกหลาน ว่าได้ครบตามกำหนดหรือไม่ ถ้ายังขาดอยู่ ก็ขอให้รีบไปรับ ให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เช่นโรคหัด โปลิโอ โรคคอตีบ ไอกรน และโรคอื่น ๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน“น.ส.เกณิกา กล่าวภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง