รีเซต

มีบัตรเครติดแล้วเป็นหนี้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร

มีบัตรเครติดแล้วเป็นหนี้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร
TrueID
8 ตุลาคม 2563 ( 09:21 )
11.5K
มีบัตรเครติดแล้วเป็นหนี้ มีผลทางกฎหมายอย่างไร

สำหรับพนักงานบริษัท ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการ ที่มีความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่จะมีต้องมีบัตรเครดิตติดตัวกันอย่างน้อยคนละ 1 ใบ บัตรเครดิตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตและถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคสังคมไร้เงินสด บัตรเครดิตที่ถืออยู่มีเหมือนเป็นดาบสองคม เมื่อเราใช้แบบมีการจัดการที่ดีก็จะอำนวยความสะดวก มีสิทธิพิเศษจากคะแนนการใช้จ่ายบัตรสะสม แต่ในทางกลับกันหากผู้ใช้ไม่มีลิมิตในการใช้ หรือที่เรียกว่า"ใช้จ่ายเกินตัว"ก็อาจเป็นปัญหาดินพอกหางหมู ต้องมาปวดหัวกับการใช้หนี้บัตรเครดิต ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยต้องติดสถานะบัญชีค้างชำระหนี้ หรือ"แบล็กลิสต์" ยิ่งใช้ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หนี้เสียมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

 

วิธีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตปกติจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการจ่ายชำระเงินคืน หากจ่ายคืนเต็มวงเงินทุกเดือนจะไม่เสียดอกเบี้ย แต่หากจ่ายไม่เต็มวงเงิน อาจจ่ายแค่เท่าที่มีเงินแล้วเหลือยอดค้างไว้ หรือบางคนก็จ่ายแค่ขั้นต่ำก็จะมีดอกเบี้ยซึ่งคิดจำนวนเต็มที่เรารูดใช้จ่ายไป หากท่านตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระเงินค่าบัตรเครดิต ปัญหาที่จะตามมาคือ ท่านจะขาดความน่าเชื่อถือด้านการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตจะเปลี่ยนสถานะของท่านจากเดิมเป็นลูกหนี้ชั้นดีมาเป็นลูกหนี้ค้างชำระ หรือเรียกกันจนติดปากว่า "แบล็กลิสต์"และจะรายงานข้อมูลการค้างชำระของท่านไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ส่งผลให้ท่านมีประวัติเสียด้านการเงิน และอาจจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ยากขึ้น 

 

ทั้งนี้ หนี้บัตรเครดิตที่หลายคนสร้างไว้มาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหนี้บัตรเครดิตในแง่มุมทางกฎหมายถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิตทุกคน หรือแม้จะยังไม่เป็นลูกหนี้ก็ควรอ่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ ตั้งแต่ว่ารู้ว่าจะสร้างหนี้บัตรเครดิตหรือไม่แค่ไหน

 

 

ถ้าถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับบัตรเครดิต ถือเป็นคดีประเภทใด

ในกรณีที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายจะถือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งผลลัพธ์ของคดีแพ่งคือ การบังคับคดีการชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น

 

จะมีการฟ้องเกิดขึ้นที่ศาลไหน

กรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต เจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องลูกหนี้ ได้ที่

1. ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล

2. ศาลที่มูลคดีเกิด (ที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ได้ไปรับบัตรเครดิต)

 

คดีบัตรเครดิตจะเริ่มนับอายุความเมื่อใด

เมื่อเจ้าหนี้ได้แจ้งกำหนดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทราบแล้ว เมื่อถึงกำหนดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด อายุความจะเริ่มนับทันทีในวันถัดไป โดยมีอายุความทั้งสิ้น 2 ปีนับจากผิดนัดชำระหนี้ ถ้าหากธนาคารไม่ได้ฟ้องร้องในเวลา 2 ปี คดีก็เป็นอันขาดอายุความ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารหมดสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ 

ทั้งนี้ถึงจะะขาดอายุความไปแล้ว ทางฝ่ายเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องได้ โดยศาลก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป เช่น ถ้าจะให้ศาลหยิบยกเอาเรื่องการขาดอายุความขึ้นมาพิจารณานั้น ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีในเรื่องของการขาดอายุความ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล ซึ่งศาลก็จะนำมาพิจารณาตรวจสอบดูข้อเท็จจริง และถ้าหากเป็นจริงตามที่ลูกหนี้ยื่นคำให้การต่อสู้มา ทางศาลก็จะทำการ"ยกฟ้อง" คือพิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคําฟ้องของเจ้าหนี้ต่อไป

ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 193/29 กำหนดไว้ว่า เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ 

 

เจ้าหนี้สามารถอายัดเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่

โดยเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้ โดยศาลจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดต่อไป ซึ่งทรัพย์สินที่สามารถยึดได้ มีดังนี้

1.เงินเดือน อายัดได้ไม่เกิน 30% และลูกหนี้ต้องมีเงินเดือนมากกว่า งนี้    20,000 บาทถึงจะสามารถอายัดได้ และถ้าลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาลก็สามารถนำหลักฐานไปขอลดหย่อนที่กรมบังคับคดีเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้

ตัวอย่างเช่น  ลูกหนี้คนแรก มีเงินเดือน 15,000 บาท กรณีนี้ไม่ถูกอายัดเงินเดือน ลูกหนี้คนที่สอง มีเงินเดือน 40,000 บาท กรณีนี้จะถูกอายัดได้ไม่เกิน 30% คือ 12,000 บาท คงเหลือเงินเดือนที่ไม่ถูกอายัด 28,000 บาท

2. เงินโบนัส อายัดได้ไม่เกิน 50%

3. เงินตอบแทนการออกจากงาน อายัดไว้ได้ไม่เกินสามแสนบาทหรือตามที่เจ้าหน้าที่บังคับคดีเห็นสมควร

4. เงินค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ อายัดได้ตามที่ขอแต่ไม่เกิน 30%ของจำนวนทีมีสิทธิได้รับ

5. เงินในบัญชีเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน อายัดให้ตามที่ขอ โดยหากเจ้าหนี้ไม่ได้ระบุให้อายัดเฉพาะปีใดปีหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะพ้นหนี้

6. ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุน เช่น หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ หรือ กองทุน ให้อายัดให้ตามที่ขอ โดยระบุให้บุคคลภายนอกผู้รับคำสั่งอายัดส่งเงินเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาสิ้นสมาชิกภาพ

 

ทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ได้

1. เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัดของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ

2. เงินเบี้ยเลี้ยงชีพ (เบี้ยคนชรา, เบี้ยคนพิการ)

3.เงินค่าวิทยฐานะ(ค่าตำแหน่งทางวิชาการ)กรณีเป็นข้าราชการ

4. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

5.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

กรณีลูกหนี้เสียชีวิต

กรณีลูกหนี้บัตรเสียชีวิต ความเป็นหนี้ไม่สิ้นสุด เมื่อลูกหนี้บัตรเครดิตเสียชีวิต ให้เจ้าหนี้ทวงถามต่อกองมรดกของลูกหนี้ ผู้รับมรดกของลูกหนี้ไม่ต้องรับชำระหนี้เกินวงเงินมรดกที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับมรดกได้รับเงินมรดกจำนวน 10 ล้านบาท แต่จำนวนหนี้สินของผู้ตายมีมากถึง 30 ล้านบาท เท่ากับว่าผู้รับมรดกจะต้องชำระหนี้แค่ตามจำนวนมรดกที่ได้รับคือ 10 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนอีก 20 ล้านบาททถือเป็นหนี้สูญไป ไม่ต้องชำระหนี้เพิ่ม

 

สำหรับลูกหนี้ยังมีวิธีการบรรเทาหนี้บัตรเครดิตอีกทาง คือการปรับโครงสร้างหนี้

การเป็นลูกหนี้ที่ดีต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหนี้อยู่เป็นประจำ หากเรามีภาระเกินที่จะสามารถชำระหนี้ได้ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยบรรเทาภาระหนี้สิน ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปโดยผ่อนค่างวดน้อยลง อัตราดอกเบี้ยคงเดิม ขอจ่ายดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวสักระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจึงขอจ่ายเป็นค่างวดตามเงื่อนไขเดิม พร้อมกับขยายระยะเวลาการกู้ออกไป เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า การปรับโครงสร้างหนี้ทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปขึ้นศาล และไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลาย แต่ทั้งนี้การปรับโครงสร้างหนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่า "ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย"ก็แล้วแต่วิธีที่ลูกหนี้จะคุยกับเจ้าหนี้นั้นเอง

 

 

ภาพโดย TheDigitalWay จาก Pixabay 

ภาพโดย 3D Animation Production Company จาก Pixabay 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง