รีเซต

เช็กด่วน!มาตรการพักหนี้บัตรเครดิต แต่ละแบงก์สิ้นสุดเมื่อไหร่?

เช็กด่วน!มาตรการพักหนี้บัตรเครดิต แต่ละแบงก์สิ้นสุดเมื่อไหร่?
TNN ช่อง16
25 กรกฎาคม 2563 ( 14:28 )
2K
เช็กด่วน!มาตรการพักหนี้บัตรเครดิต แต่ละแบงก์สิ้นสุดเมื่อไหร่?

        ช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรดาแบงก์ต่างๆ ก็ได้ออกมาตรการออกมาเพื่อช่วยประชาชน โดยเฉพาะมาตรการพักชำระหนี้ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถยนต์  ส่วนใหญ่แล้วจะพักชำระหนี้ตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไป  ซึ่งระยะเวลาของมาตรการก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือบางแบงก์หลายคนก็อาจจะเริ่มกลับมาชำระหนี้กันตามปกติแล้ว   

        สำหรับมาตรการพักหนี้รายย่อยต้องยอมรับว่า ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องถูกพักงาน รายได้ลดลงในช่วงที่ต้อง Work from home หรือบางบริษัทจำเป็นต้องปรับลดพนักงาน ปรับลดเงินเดือนก็ว่ากันไปตามปัญหาของแต่ละบริษัท  แต่ละแบงก์ก็จะออกมาตรการมาใกล้เคียงกัน รวมทั้งช่วงเวลาที่มาตรการเริ่มมีผลบังคับใช้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนเม.ย.63 ที่ผ่านมา  ซึ่งรายละเอียดมาตรการต่างๆที่ TNN ONLINE นำมาฝากค่อนข้างเยอะหน่อย แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน 


    
    ธ.กรุงเทพ

 • สินเชื่อส่วนบุคคล  ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท) พักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 •  ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต) ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50  ลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10   ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ ให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี


        ธ.กสิกรไทย

 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน  ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน หรือ ลดจำนวนผ่อนต่องวดลง 50% สูงสุด 12 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิต ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น 5% ปี 2563-2564 , 8% ในปี 2565, 10% ในปี 2566
 • สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน  ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
 • สินเชื่อส่วนบุคคล เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี 

     

           ธ.ไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อรถยนต์  พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash  พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน  พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

    

            ธ.กรุงไทย

 •  ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน   
 • สินเชื่อบ้าน ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร


 ทำอย่างไร?เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดินฯ

 วางแผนลดหย่อนภาษี อะไรใช้ลดหย่อนได้บ้าง?

 วางแผนลงทุน เมื่อ LTF ถูกยกเลิก

 ส่อง"ประกันโควิด-19"เบี้ยประกันเอื้อมถึงไม่เกิน 300บ./ปี


        ธ.กรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

-รถจักรยานยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน

-รถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน

 • สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

มาตรการที่ 1  ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง  สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564   บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2  พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ  เป็นรายกรณี ให้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

        ธ.ยูโอบี

 • สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ   ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564 ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565  ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี  เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
 • สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบีแคชพลัส ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ  ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565 ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 •  สินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย  ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (เฉพาะกรณีพิเศษ)
 • สินเชื่อบ้าน  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 งวดบัญชี  พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี  ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน  ขยายระยะเวลาชำระหนี้

        ธ.ทิสโก้

 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดภาระค่างวด 6 เดือน (ตามความประสงค์ของลูกค้า)
 • สินเชื่อเช่าซื้อ (รถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) พักชำระเงินต้น 6 เดือน
 • สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)  พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

        ธ.ธนชาต

 • สินเชื่อบัตรเครดิต  ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน 
 • บัตรกดเงินสด  ลดยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวม Sabai Cash / IPP) จาก 3% หรือ 500 บาท เหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE  พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้
 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน  พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
 • สินเชื่อบ้านธนชาต  พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อบุคคลธาต   พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

        ธ.ทหารไทย

 • สินเชื่อบัตรเครดิต  ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป 
 • บัตรเงินสด  ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ  โดยมีเงื่อนไข การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5% บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
 • สินเชื่อบ้าน  พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล  พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน  ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

           ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

 • สินเชื่อบัตรเครดิต ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่าโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.  2563 -31 ธ.ค. 2564
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  ให้ลูกหนี้ลงทะเบียน ซึ่งทางออนไลน์เป็นวิธีที่ทราบผลเร็วที่สุด วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน  วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท   พักชำระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

        ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

        สินเชื่อบ้าน (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) พักชำระเงินต้น 3 เดือน

        ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)

 • สินเชื่อบุคคลเอกซ์ตร้าแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19  ลดอัตราผ่อนชำระ 3% ต่อเดือน  เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน 
 •  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19  พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ ลดค่างวดการผ่อนชำระ
 • สินเชื่อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19  พักชำระค่างวด 3 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  พักชำระค่างวด 3 เดือน สำหรับวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
 • สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และ สินเชื่อพรอพเพอร์ตี้โลน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19   พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ลบ. หรือ พักขำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดการผ่อนชำระ

        ธ.ออมสิน

 • สินเชื่อทุกประเภท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 6 เดือน 

       บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5%  สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)

        ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง   ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือนโดยอัตโนมัติ หรือตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 

        ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 

มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL   พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

มาตรการที่ 3 :  สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL   พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง 

มาตรการที่ 4 : สำหรับลูกหนี้ NPL หรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน โดยลูกค้าที่ขอใช้มาตรการนี้ ต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเมื่อสมัครใช้มาตรการและชำระเงินงวดล่าสุดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติให้เข้ามาตรการในวันถัดไปและแจ้งเงินงวดใหม่ที่ต้องชำระใน 6 เดือนถัดไปให้ทราบ

มาตรการที่ 5: สำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินทุกบัญชีรวมกันภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 3 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน  ยกดอกเบี้ยที่พัก 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดสัญญา  

มาตรการที่ 6: สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน และลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี 

มาตรการที่ 8: ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 แต่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านอื่น  พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม  เมื่อครบกำหนด ดอกเบี้ยที่พักชำระไว้สามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19)  กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563  กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน (ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

        ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

 • สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน

        ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

 • สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้   ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำจาก 10 % เหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64 และ 8% ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65  ขยายระยะเวลาผ่อนชำระรายงวด หรือเปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 63)  กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถปรับโครงสร้างหนี้
 • สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต (แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63)ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 63)ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน เหลือ 22% ต่อปี กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้ (แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63)เลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน ลดค่างวดลง 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน  ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน เหลือ 22% ต่อปี   กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

        ธ.เกียรตินาคิน

         ลูกหนี้รายย่อย พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน  ส่วนลดดอกเบี้ย   ขยายระยะเวลาชำระหนี้  

        เมื่อรู้แล้วว่าแต่ละธนาคารมีระยะเวลาของมาตรการพักชำระหนี้กี่เดือน จะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้ว ซึ่งระยะเวลาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามเวลาที่เราเริ่มสมัครโครงการ หลังจากนี้ก็ได้เวลาที่ต้องบริหารเงินในกระเป๋าให้พอดี หรือถ้าใครยังได้รับผลกระทบอยู่ก็จะได้รีบไปติดต่อธนาคารอาจจะขอผ่อนผันไปอีกสักระยะ หรือลองปรึกษาธนาคารเจ้าของหนี้ของเราจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ได้อย่างไรบ้าง 

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 เทียบดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร คำนวณก่อนยื่นขอพักหนี้ โควิด-19นี้รอด-ไม่รอด

 โควิดนี้เราต้องรอด!ขั้นตอน ลงทะเบียน พัก ชำระหนี้รถยนต์

 รวมให้แล้ว! มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง