รีเซต

ชี้คนอียู 1 ใน 8 ตายเพราะมลพิษ

ชี้คนอียู 1 ใน 8 ตายเพราะมลพิษ
มติชน
8 กันยายน 2563 ( 09:32 )
73
ชี้คนอียู 1 ใน 8 ตายเพราะมลพิษ

รายงานที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรป(อีอีเอ)ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชวนตกใจว่า 13% ของผู้เสียชีวิตในสหภาพยุโรป(อียู) เสียชีวิตจากสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหามลพิษ

 

ผู้คนในยุโรปมักจะมีความเสี่ยงจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง หรือสารเคมี โดยจากรายงานที่อีอีเอนำข้อมูลล่าสุดที่มีมาประกอบการพิจารณาชี้ว่า ในประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศรวมถึงอังกฤษ จำนวนผู้เสียชีวิตราว 630,000 คนในปี 2555 น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก อาทิ โรมาเนียซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เสียชีวิต 1 ใน 5 รายมีส่วนเชื่อมโยงกับปัญหามลพิษ ขณะที่ประเทศอย่างสวีเดนและเดนมาร์กสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1 ใน 10

 

อีอีเอชี้ว่า มลพิษมีส่วนเชื่อมโยงกับโรคอย่างมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรายงานระบุว่าการเสียชีวิตเหล่านี้อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกำจัดปัจจัยความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพลง

 

ขณะเดียวกันกลุ่มคนยากจนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของอากาศ รวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้าย อาทิ คลื่นความร้อน และความหนาวเย็นจัดมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ที่ผู้คนอยู่อาศัย ทำงาน หรือไปโรงเรียน ซึ่งมักจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัด

 

อีอีเอระบุว่า ยังคงมีด้านที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในยุโรป เนื่องจากคุณภาพของน้ำในยุโรปยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ไม่ว่าจะเป็นน้ำอาบหรือน้ำดื่ม ซึ่งแหล่งที่มาของน้ำยังคงไม่มีปริมาณสารเคมีเจือปนในระดับที่มีปัญหา

 

จากรายงานของอีอีเอ หากต้องการพัฒนาคุณภาพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในยุโรป จะต้องมีการให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสีฟ้า เพราะพื้นที่ทางธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเย็นขณะเกิดคลื่นความร้อน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ช่วยลดมลพิษทางเสียง และยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง

 

พื้นที่สีเขียวยังช่วยให้ผู้คนมีพื้นที่สำหรับผ่อนคลายและออกกำลังกาย รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับคนซึ่งจะช่วยลดการโดดเดี่ยวของผู้คนในสังคม ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ยังรวมถึงการลดปัญหาการจราจรติดขัด การทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลง และการยกเลิกการให้การสนับสนุนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

 

อีอีเอระบุด้วยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของระบบนิเวศ ส่วนการเกิดขึ้นของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนก็มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพลดลง รวมถึงการที่มนุษย์รับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง